Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO1L-PNJW
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO1L-PNJW
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala AB 2.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 15:00 - 16:30
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 18:15
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner, Ramona Mankowska
Literatura:

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia:

Jafrancesco E., Parla e scrivi. La lingua italiana come L2 a livello elementare e avanzato, Cendali Editori in Firenze.

Gobbi R., Porcaro E., Grammatica italiana di riferimento, Loescher.

Nocchi S., Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma.

Consonno S., Bailini S., I verbi italiani, Alma.

Ernst M., L’italiano per tutti, Italvox.

Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti, Edilingua.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta.

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna.

Storni B., Gramatyka języka włoskiego, Delta.

Dardano M., Trifone P., La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli.

PNJW (lektury / pisanie):

Cini L., Strategie di scrittura: quaderno di esercizi: livello intermedio, Bonacci Editore, Roma 1998.

Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Moni A., Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, Edilingua, Roma 2010.

Mazzetti A., Manili P., Bagianti M. R., Qui Italia più. Viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso l’analisi del testo, Le Monnier, Milano 1997.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

PNJW (konwersacja - conversazione):

Bibliografia:

Consonno S., Bailini S., Ricette per parlare, Alma Edizioni.

Marin T., La Prova Orale 1, Edilingua.

Jenerowicz A., Carluccio G., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros.

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane, Alma Edizioni.

Foremniak K., Włoski w tłumaczeniach. Sytuacje, Preston Publishing.

Gatti F., Peyronel S., Grammatica in contesto. Strutture e temi di italiano per stranieri., Loescher.

Foremniak K., Włoski w tłumaczeniach 1-2, Preston Publishing.

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Polacco compatto. Dizionario Italiano-Polacco, Polacco-Italiano, Zanichelli.

Wielki słownik włosko-polski, t.1-4, Wiedza Powszechna.

Podreczny slownik polsko-włoski, t.1-2, Wiedza Powszechna.

Cieśla H., Polsko-włoski słownik tematyczny, Harald.

PNJW (słuchanie):

Bibliografia podstawowa:

- AUST D., STUART L. 2003, Pronto! Chi ascolta?, Perugia: Guerra Edizioni.

- MARIN T., MAGNELLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 1, Roma: Alma Edizioni.

- IGNONE A., PICHIASSI M., 2009, Se ascoltando... – livelli A1-A2, Perugia: Guerra Edizioni.

- ANZIVINO F., D’ANGELO K., 2009, Ci vuole orecchio, Alma Edizioni.

- CAON F., BRICHESE A., MENEGHETTI C., 2019, Nuovo Espresso Canzoni, Alma Edizioni.

- COSTAMAGNA L., MARASCO M. V., SANTEUSANIO N., 2010, L’italiano con le canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- CAON Fabio, 2011, L’Italiano parla Mogol: Imparare l’italiano attraverso i testi delle sue canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- SABATINI F. Sabatini, CAMODECA C., DE SANTIS C., 2011, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino.

- M. K. Podracka, A. Janicka, 2012, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa,

- ZINGARELLI N., 2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

PNJW (tłumaczenia):

Colombo F., Faraci C., De Luca P., Arrivederci! 1, Edilingua, Roma

Katerinov K., Lingua stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia

Kreisberg A., De Fanti S., Mówimy po włosku 1, Wiedza Powszechna, Warszawa

Marin T., Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego, Wydawnictwo Delta, Warszawa

Zakres tematów:

PNJW (gramatyka): Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski

Celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

PNJW - Gramatyka (treść roczna)

1. Czas przeszły imperfetto – wprowadzenie

2. Czas przeszły imperfetto- ćwiczenia.

3. Czasy imperfetto i passato prossimo.

4. Czasy imperfetto i passato prossimo- ćwiczenia.

5. Czas zaprzeszły trapassato prossimo.

6. Ćwiczenia na czasy przeszłe (imperfetto, passato prossimo i trapassato prossimo).

7. Ćwiczenia na czasy przeszłe (imperfetto, passato prossimo i trapassato prossimo).

8. Pronomi indiretti i czasownik “piacere”

9. Pronomi diretti i indiretti- ćwiczenia.

10. Pronomi diretti i indiretti- ćwiczenia.

11. I pronomi e la forma di cortesia.

12. Pronomi combinati- wprowadzenie.

13. Pronomi combinati al presente- ćwiczenia.

14. Pronomi combinati al passato- ćwiczenia.

15. Ćwiczenia pronomi (diretti, indiretti, combinati).

16. Particelle “ci” i “ne”.

17. Particelle “ci” i “ne”- ćwiczenia.

18. Tryb rozkazujący imperativo diretto.

19. Tryb rozkazujący imperativo indiretto.

20. Tryb rozkazujący imperativo diretto e indiretto- ćwiczenia.

21. Imperativo negativo.

22. Imperativo diretto e indiretto con pronomi e particelle.

23. Imperativo- ćwiczenia.

24. Condizionale semplice.

25. Condizionale composto.

26. Condizionale semplice e composto.

27. Condizionale semplice e composto- ćwiczenia.

28. Uso degli articoli- ćwiczenia.

29. Uso delle preposizioni- ćwiczenia

30. Modi e tempi- ćwiczenia.

PNJW - Pisanie:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami.

2. Pocztówka (cartolina)

3. List do przyjaciela.

4. Opis postaci.

5. Opis miasta.

6. Biografia.

7. Biografia- ćwiczenia.

8. Articolo di cronaca.

9. Articolo di cronaca- ćwiczenia

10. Opowiadanie kryminalne.

11. Przepis kulinarny.

12. List formalny (lettera formale).

13. List formalny- ćwiczenia.

14. Reklama.

15. Recenzja filmu lub książki.

PNJW (słuchanie):

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Słuchanie dialogów sytuacyjnych w dotyczących różnych aspektów życia codziennego.

Wykorzystane zostaną także fragmenty filmów, audycji radiowych, piosenek oraz reklam.

0. INTRODUZIONE DELLE TEMATICHE

1. Wakacje (część A).

2. Wakacje (część B).

3. Krótka wycieczka.

4. Żona wiecznie niezadowolona.

5. Święta i tradycje (część A).

6. Święta i tradycje (część B).

7. Wyjątkowy sklep.

8. Przepis kulinarny.

9. Społeczeństwo i środowisko (część A).

10. Społeczeństwo i środowisko (część B).

11. Doktorze, czy to poważne?

12. Piosenka “ALBA CHIARA”: ćwiczenia.

13. Piosenka “NEL BLU DIPINTO DI BLU”: ćwiczenia.

14. Powtórzenie materiału.

PNJW (konwersacja - conversazione):

Celem kursu jest rozwinięcie u studenta umiejętności prowadzenia prostych konwersacji w codziennych sytuacjach: dialog w sklepie, w restauracji, w biurze podróży. W ramach zajęć studenci poznają słownictwo oraz stosują w praktyce struktury poznane na zajęciach z gramatyki.

Program:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa.

2. Czas i pogoda.

3. Człowiek- części ciała, uczucia.

4. Życie codzienne.

5. Moda i ubiór.

6. Dom i jego wyposażenie.

7. W mieście- miejsca i usługi.

8. W barze i w restauracji.

9. Zakupy.

10-11. Wakacje i podróże.

12. W hotelu.

13. Zdrowie.

14. Spotkania: przydatne wyrażenia.

15. Powtórzenie materiału.

PNJW (tłumaczenia)

Celem zajęć jest rozwinięcie u studenta umiejętności tłumaczenia zdań oraz krótkich tekstów z języka włoskiego na język polski oraz z języka polskiego na język włoski. Zajęcia te pomogą także studentom wzbogacić zasób słownictwa oraz usystematyzować wiedzę przyswojoną na zajęciach z gramatyki. Teksty wybrane do tłumaczenia będą koncentrowały się wokół następujących tematów: horoskopy, plany na przyszłość, krótkie opowiadania i artykuły prasowe, przepisy kulinarne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

ćwiczeniowa i doświadczeń.

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- opowiadanie

- pogadanka

- tekst programowany

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uzyskać zaliczenie na ocenę. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K06).

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz praca na lekcji (K_K01, K_K05).

Do egzaminu z PNJW w semestrze letnim mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z poszczególnych części przedmiotu. Obowiązująca skala ocen na egzaminie to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb. Do egzaminu ustnego z konwersacji mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli wszystkie części egzaminu pisemnego.

Zagadnienia egzaminacyjne pokrywają się z treścią sylabusa.

Uwagi:

I rok, filologia włoska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.