Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO2L-PNJW
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO2L-PNJW
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala C 3.54
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala AB 3.08
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala AB 3.13
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala AB 3.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala AB 3.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Alessandro Gerlando, Karol Karp, Olga Kutzner, Orietta Orel
Literatura:

PNJW (gramatyka)

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Aprile G., Graziani F., Trama G., Italiano in cinque minuti 2, Alma Edizioni, Firenze 2009

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (leksyka):

Bibliografia:

Mezzadri M., Pelizza G., L’italiano in azienda, Guerra.

Incalcaterra McLoughlin L., Pla-Lang L., Schiavo-Rotheneder G., Italiano per economisti, Alma Edizioni.

La Scala S., Alla scoperta dell’Italia. Percorso di storia, cultura e civiltà italiana, Hoepli.

Cattunar J., Attiva il lessico B1-B2, Le Monnier.

Gatti F., Peyronel S., Grammatica in contesto. Strutture e temi di italiano per stranieri, Loescher.

Słowniki:

Wielki słownik włosko-polski, t.1-4, Wiedza Powszechna.

Podreczny slownik polsko-włoski, t.1-2, Wiedza Powszechna.

Cieśla H., Polsko-włoski słownik tematyczny, Harald.

Jamrozik E., Słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Polacco compatto. Dizionario Italiano-Polacco, Polacco-Italiano, Zanichelli.

PNJW (pisanie - scrittura)

Consigli per la composizione italiana di Gorini, ed. Bologna

Le fiabe dei fratelli Grimm, a cura di T. Mainetti

Dizionario Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Sinonimi e contrari, De Agostini

PNJW (konwersacja - conversazione):

Articoli da riviste e quotidiani come "Focus", "Cosmopolitan", "Espresso", "Vanity fair", ecc.

Zakres tematów:

PNJW (gramatyka): Celem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie nowych zagadnień z gramatyki włoskiej poprzez wykonywanie ćwiczeń oraz tłumaczenie zdań i tekstów zawierających poznane struktury gramatyczne.

Treści:

Periodo ipotetico, concordanza dei tempi al congiuntivo (6 h)

Forma passiva (strona bierna) – 4 h.

Forma impersonale – 4 h

Forme implicite (gerundio, participio, infinito) – 4 h

Discorso ditetto e indiretto – 4 h

Concordanza dei tempi e dei modi – 6 h

PNJW (leksyka):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze słownictwem podzielonym na następujące bloki tematyczne:

PROGRAMMA:

1. Presentazione programma

2. L’ordinamento dello Stato.

3. I poteri dello Stato.

4. L’italia e l’Unione europea.

5. Personalità e sentimenti.

6. Piangere e ridere: modi di dire.

7. L’ambiente e fenomeni naturali.

8. Il viaggio d’affari

9. A una fiera

10. Il sito di commercio elettronico.

11. La globalizzazione.

12. Banca e moneta.

13. Acquisti e annunci economici.

14. Il business plan.

15. Revisione.

PNJW (pisanie - scrittura): sviluppare l'abilita' di scrittura in relazione a temi descrittivi, narrativi, espositivi, lettera, diario, poesia, fiaba, canzone, tema, riassunto, domande su un testo, brevi relazioni a tema.

Programmazione:

I lezione: "Pollicino". Affrontiamo il testo

II lezione: "Pollicino". Laboratorio di scrittura

III lezione: "Cappuccetto Rosso". Il testo, educhiamo la lingua, riflettiamo.

IV lezione: "Cappuccetto Rosso", laboratorio di scrittura.

V lezione: "Millepeli". Affrontiamo il testo

VI lezione: "Millepeli". Educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

VII lezione: "Cenerentola", lettura, affrontiamo il testo

VIII lezione: "Cenerentola", riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

IX lezione "Il principio ranocchio". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua

X lezione: "Il principe ranocchio", laboratorio di scrittua

XI lezione: "La durata della vita". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua.

XII lezione: "La durata della vita". Laboratorio di scrittura

XIII lezione: I tre garzoni" artigiani. Affrontiamo il testo, educhiamo la lingua

XIV lezione: "I tre garzoni". Laboratorio di scrittura

XV lezione: "La piccola guardiana di oche"

PNJW - conversazione

1. Presentazione programma. Introduzione alla geografia d’Italia.

2. Geografia. Continuazione: curiosità geografiche d’Italia(stati,regioni e province d’Italia- La montagna, la pianura, la collina:paesaggi e lessico. Che cosa colpisce e attrae del Paese Italia. Le città: curiosità. Esercizi lessicali in gruppo e individuali con le parole della geografia.

3. Turismo: esercizi lessicali- alcuni articoli (stampa italiana): l’albergo diffuso :un modello italiano di ospitalità/tipi di turismo/tendenze 2016/siti italiani dell’UNESCO.

4. Stereotipi/differenze: sfatare i luoghi comuni- il campanilismo/ video e alcuni articoli (stampa italiana).

5. Stereotipi. Continuazione.

6. Tradizioni regionali- sagre stagionali-feste patronali- festival: alcuni articoli (stampa italiana).

7. Tradizioni regionali-sagre stagionali-feste patronali-festival.Continuazione..

8. Comportamenti- civiltà dell’essere o dell’avere?-I comandamenti della cortesia moderna:alcuni articoli (stampa italiana).

9. Lavoro/prospettive e attese dei giovani /CV e bon ton del colloquio. Alcuni articoli(stampa italiana) : addio posto fisso/nuovi profili professionali/ curriculum : ecco come rendere interessante il curriculum/colloqui a tempo.

10. Lavoro. Contiunazione.

11. Salute /Allergie/ diseducazione alimentare e disturbi alimentari: alcuni articoli (stampa italiana) .

12. Religione/iSentimenti/psicologia/comportamento:alcuni articoli (stampa italiana).

13. Sport: alcuni articoli dalla stampa italiana.

14. 2016:radiografia dell’Italia e degli italiani: alcuni articoli (stampa italiana).

15. Colloquio finale – zaliczenie

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski

PNJW (leksyka / lessico)

ćwiczenia role play, ćwiczenia leksykalne, opis, pogadanka, inscenizacja

PNJW (pisanie):

analiza różnych typów wypowiedzi pisemnej w języku włoskim, dyktanda, układanie zdań, dialogów, pisanie prostych tekstów w języku włoskim.

Konwersacja (conversazione) - praca w parach, praca w grupach, role play, wywiad

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w II semestrze; do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu roku akademickiego oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 K_U14, K_U15, K_K02, K_K04, K_K06, K_K08).

W razie nieobecności na kolokwium lub wejściówce student ma 2 tygodnie na ich zaliczenie, w przeciwnym wypadku otrzyma ocenę niedostateczną. Przy wystawianiu oceny z zaliczenia brana jest także obecność oraz praca na zajęciach (K_K01, K_K05).

Egzamin pisemny w II semestrze, składający się z części dotyczących realizowanych modułów PNJW. Po jego zdaniu student przystępuje do egzaminu ustnego.

Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Zagadnienia egzaminacyjne pokrywają się z treścią sylabusa.

Uwagi:

II rok, filologia włoska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.