Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie - st. stacjonarne [2403-PE-1091-s2] Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - st. stacjonarne [2403-PE-1091-s2]
Zajęcia: Rok akademicki 2019/20 [2019/20] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 364
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jarosław Horowski
Literatura:

Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków 1994.

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003.

Bocheński J. M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Warszawa 1986.

Bronk A., Filozoficzna hermeneutyka w sporze o obiektywność poznania, w: tenże, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998, s. 115–144.

Bronk A., Hermeneutyka. W naukach humanistycznych, w: J. Walkusz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 770–774.

Bronk A., Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne, w: P. Dehnel, P. Gutowski (red.), Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, Wrocław 2005, s. 9–27.

Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003.

Gnitecki J., Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej, Zielona Góra 1996.

Gnitecki J., Metodologia badań w pedagogice hermeneutycznej, Poznań 2007.

Gutek G. L., Filozofia dla pedagogów, Gdańsk 2003.

Horowski J., Koncepcja integralnego, cielesno-duchowego rozwoju człowieka w ujęciu pedagogiki tomistycznej, w: P. Błajet (red.), Ciało – edukacja – umysł, Bydgoszcz 2010, s. 43–59.

Horowski J., O dojrzewaniu do moralności cnoty w kontekście kultury postmodernistycznej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici – Pedagogika” 27 (2011), s. 83–101.

Horowski J., Tomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce wobec idei personalizmu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (2011), s. 29–60.

Kamiński S., Typy filozofii, „Roczniki filozoficzne KUL” 1 (1964), s. 5–16.

Krüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005.

Krüger H.-H., Pfaff N., Metody badań pedagogicznych, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, Gdańsk 2006, s. 1–48.

Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków 2000.

Lewowicki T., Filozofia i pedagogika – tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną, „Colloquia Communia” 2 (2003), s. 17–24.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2009.

Maritain J., Nauka i mądrość, Warszawa–Ząbki 2005.

Maritain J., Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: F. Adamski (red.), Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, Kraków 1993, s. 61–79.

Mounier E., Co to jest personalizm?, w: E. Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac, Kraków 1960, s. 159–252.

Nowak M., Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków 1993, s. 39–57.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Rubacha K., Budowanie teorii pedagogicznych, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa 2006, s. 59–68.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 1: Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, Toruń 2003.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 2: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju, Toruń 2007.

Sztobryn S., Filozofia i pedagogika – wzajemne relacje. Stanowisko pedagogów okresu międzywojennego w świetle literatury czasopiśmienniczej, „Colloquia Communia” 2 (2003), s. 25–39.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2003.

Turlejska B., Monografia pedagogiczna i studium przypadku, w: S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998, s. 75–87.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998.

Wołoszyn-Spirka W., Filozoficzne aspekty wychowania, w: A. M. de Tchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, Bydgoszcz 2002, s. 49–63.

Zakres tematów:

W ramach seminarium dyplomowego z teorii wychowania studenci mogą podejmować badania hermeneutyczne, opracowując koncepcje poszczególnych aspektów wychowania, obecne we współczesnych teoriach wychowania. W trakcie kolejnych zajęć:

- formułowane są problemy badawcze,

- wyznaczane są horyzonty badań hermeneutycznych,

- omawiane są sensy podstawowych kategorii pedagogicznych,

- przedstawiane są wyniki badań uczestników seminarium.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, giełda pomysłów, studium przypadku, wykład problemowy, referatu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie pracy magisterskiej. Ocena uwarunkowana jest od poziomu rozwiązania problemu badawczego.

Uwagi:

pedagogika II rok II stopnia- st. stacj.-dr hab. Jarosław Horowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)