Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami i gospodarstwami rolniczymi 1100-12-F22-RJ-RwZPR
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami i gospodarstwami rolniczymi 1100-12-F22-RJ-RwZPR
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:20 - 12:50
sala I
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II) jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Makowska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=908
Literatura:

1.L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

2.L. Goraj, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

3.M. Kucharczyk, W. Nowak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 – Rolnictwo, SKwP, Monitor Rachunkowości Nr 7-8(31) z 2001 r.

Zakres tematów:

1.Potrzeby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym.

2.Wybrane elementy rachunkowości rolniczej: sposoby obliczania kategorii produkcji dla poszczególnych działalności i gospodarstwa ogółem dla metody kasowej i memoriałowej, koszty bezpośrednie i pośrednie, zmienne i stałe, kategorie wynikowe dla działalności i całego gospodarstwa, działalność operacyjna, finansowa, inwestycyjna i prywatna.

3.Taksacja rolnicza: zasady wyceny składników majątku gospodarstwa

4. Kalkulacje rolnicze: cel, metody i ich przydatność w podejmowaniu decyzji, konkurencyjność i opłacalność na etapie „ex post” i „ex ante”, obroty produktów i środków produkcji, rachunki wydajności i efektywności jednostkowej roślin i zwierząt, koszty bezpośrednie poszczególnych działalności, nadwyżka bezpośrednia.

5.Ewidencja rachunkowa i księgowość rolnicza: systemy księgowości, zakres danych źródłowych, sposoby gromadzenia i przechowywania danych, częstotliwość i sposób dokonywania zapisów, sposoby kontroli danych, korekty błędów księgowych.

6.Zarządzanie kosztami.

7. Prezentacja wybranych regionów geograficzno-etnograficznych w aspekcie ich atrakcyjności rolniczo-turystycznej.

Zajęcia na platformie Moodle odbywają się w następujących terminach:

14.10.2029r., 29.01.2020r. (w planie zajęć są zajęcia poniedziałkowe), 30.01.2020r. (w planie zajęć są zajęcia poniedziałkowe)

Metody dydaktyczne:

Wykład podawczy wsparty prezentacją multimedialną.

Dyskusja w oparciu o prezentowane podczas zajęć zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji nt. jednego ze wskazanych na zajęciach organizacyjnych tematów z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości rolniczej.

Uzyskanie 60% punktów z prezentacji jest jednoznaczne z uzyskaniem zaliczenia z przedmiotu.

Prezentacja jest oceniana pod kątem podanych na zajęciach organizacyjnych warunków jej przygotowania takich jak:

a)zgodność prezentacji z tematem (25% punktów),

b) literatura (25%),

c) forma prezentacji - estetyka opracowania (25%)

d) forma samej prezentacji podczas zajęć (25%).

Uwagi:

finanse i rachunkowość, 2 rok 2 stopnia, sp. rachunkowość w zarz. jedn. gosp., gr 3,4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.