Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w zarządzaniu firmą międzynarodową 1100-12-F22-RJ-RwZFM
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rachunkowość w zarządzaniu firmą międzynarodową 1100-12-F22-RJ-RwZFM
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (nieparzyste), 13:00 - 14:30
sala II
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II) jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Makowska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1247
Literatura:

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009.

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001.

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

SurdykowskaS. T. , Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska Joanna, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

Celem wykładu jest ukazanie roli rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Prezentowane materiały obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej W1

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości W1:

a) wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości,

b) czynniki wpływające na rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie W1.

a) specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego

b) struktura funkcjonowania firm międzynarodowych.

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym. W1

a) istota centralizacji i decentralizacji

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.W1,U1

a) kryteria i warunki stosowania cen transferowych,

b) rodzaje cen transferowych,

c) aspekt podatkowy,

d) wpływy budżetowe,

e) różnice kursowe.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych W1,U1

a) pomiar dokonań za pomocą mierników finansowych

b) pomiar dokonań w warunkach decentralizacji

c) wielokryterialne systemy pomiaru dokonań

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.W1

a) podejście lean w rachunkowości

b) outsourcing działań

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.W1

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

2. Rozwiązywanie zadań w ramach zajęć.

3. Zamieszczanie na Platformie Moodle materiałów w formie artykułów i prezentacji do dyskusji, do których w dalszej kolejności studenci przygotowywali odpowiedzi na zadane pytania lub ustosunkowywali się do określonego tematu, stwierdzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

Wykład:

- indywidualne zdalne zaliczenie pisemne w formie pracy zaliczeniowej na temat "Outsourcing - moda czy konieczność?"

- aktywność w formie pisemnych prac indywidualnych (rozwiązywanie zadań z rozdziałów 24 i 25 wskazywanych indywidualnie dla każdego studenta) i grupowych na tematy podawane w ramach realizacji kolejnych zajęć, takie jak: istota i definicja przedsiębiorstwa międzynarodowego, istota globalizacji.

W1, U1 - zaliczenie pisemne

W1 - zaliczenie pisemne +++

U1 - zaliczenie pisemne +++

U1 - aktywność +++

Podstawą uzyskania zaliczenia jest zdobycie 51% punktów z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Aktywność studenta podczas zajęć - opracowanie w formie prezentacji lub dokumentu tekstowego wybranego zagadnienia z funkcjonowania firm międzynarodowych oraz wskazanych zadań.

Uwagi:

finanse i rachunkowość, 2 rok 2 stopnia, sp. rachunkowość w zarz. jedn. gosp., gr. 3,4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.