Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w zarządzaniu firmą międzynarodową 1152-12-F22-RJ-RwZFM
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rachunkowość w zarządzaniu firmą międzynarodową 1152-12-F22-RJ-RwZFM
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Makowska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1197
Literatura:

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009.

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001.

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Surdykowska S. T. , Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska Joanna, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

Celem wykładu jest ukazanie roli rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Prezentowane materiały obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej W1

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości W1:

a) wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości,

b) czynniki wpływające na rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie W1.

a) specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego

b) specyfika struktury organizacyjnej.

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym. W1

a) istota centralizacji i decentralizacji

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.W1,U1

a) kryteria i warunki stosowania cen transferowych,

b) rodzaje cen transferowych,

c) aspekt podatkowy,

d) wpływy budżetowe,

e) różnice kursowe.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych W1,U1

a) pomiar dokonań za pomocą mierników finansowych

b) pomiar dokonań w warunkach decentralizacji

c) wielokryterialne systemy pomiaru dokonań

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.W1

a) podejście lean w rachunkowości

b) outsourcing działań

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.W1

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

2. Materiały umieszczane na platformie Moodle w formie artykułów naukowych oraz zadań do rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Ocena na podstawie zaliczenia pisemnego oraz przesłanych rozwiązań zadań

W1, U1 - zaliczenie w formie indywidualnej pisemnej pracy zaliczeniowej na temat: "Wpływ na funkcjonowanie firm międzynarodowych epidemii coronawirusa"

Zadania wskazane do rozwiązania pochodzą z książki S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, TNOiK, Toruń 2015r. rozdziały 24 i 25.

W1 - zaliczenie pisemne +++

U1 - zaliczenie pisemne +++

Uwagi:

nst, finanse i rachunkowość, Toruń, 2 rok II stopnia, sp. rachunkowość w zarz. jedn. gosp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.