Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna i ekonomiczna 2751-SM-S1-1-GPiE
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Geografia polityczna i ekonomiczna 2751-SM-S1-1-GPiE
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 310
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Leszek Kuk
Literatura:

Antonowicz Lech, Państwa i terytoria. Studium prawno-międzynarodowe, PWN, Warszawa 1988, ss. 255.

Baczwarow Marin, Suliborski Andrzej, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, PWN, Warszawa 2003, ss. 189 .

Barbag Józef, Geografia polityczna ogólna, PWN, wyd. 4, Warszawa, 1987, ss. 329 .

Blacksell Mark, Geografia polityczna, PWN, Warszawa 2008, ss. 212.

Bohdanowicz Jadwiga, Dzięcielski Marek, Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji, Wyd. Uniw. Gdańskiego, wyd. 2, Gdańsk 2000, ss. 287.

Brown Lester R., Flavin Christopher, French Hilary F., Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, KiW, Warszawa 2000, ss. 292.

Falkowski Jan, Kostrowicki Jerzy, Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa 2005, ss. 515.

Geografia gospodarcza świata, [red.] Fierla I., PWE, Warszawa 2005, ss. 523.

Holzer Jerzy Zdzisław, Demografia, PWE, wyd. 6, Warszawa 2003, ss. 364.

Krasuski Jerzy, Europa między Rosją i światem islamu, Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 244.

Lewandowski Edmund, Pejzaż etniczny Europy, Muza SA, Warszawa 2004, ss. 485.

Majewicz Alfred Franciszek, Języki świata i ich klasyfikowanie, PWN, Warszawa 1989, ss. 336.

Maryański Andrzej, Narodowości świata, PWN, wyd. 3, Warszawa 1998, ss. 176.

Michałków Ireneusz, Zarys geografii ekonomicznej, Dialog, Warszawa 2000, ss. 288.

Ochocki Andrzej, Ludność świata. Powinność i kapitał, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, ss. 203.

Otok Stanisław, Geografia polityczna. Geopolityka, ekopolityka, globalistyka, PWN, wyd. 10, Warszawa 2012, ss. 220.

Podstawy geografii ekonomicznej, [red.] Wrona Jerzy, PWE, Warszawa 2006, ss. 463.

Rajman Jan, Geografia ludności i osadnictwa. Słownik terminologiczny, Wyd. Nauk. AP w Krakowie, Kraków 2003, ss. 137.

„Rocznik Statystyczny” [najnowsze wydanie]

Runge Anna, Runge Jerzy, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Videograf Edukacja, Katowice 2008, ss. 382.

Rykiel Zbigniew, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa 2006, ss. 263.

Sobczyński Marek, Państwa i teoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 541.

Tysiąc języków. Zywe, zagrożone, wymarłe, [red.] Austin Peter K., Bosz, Olszanica 2009, ss. 288.

Wrona Jerzy, Słownik geografii społeczno-ekonomicznej, Universitas, Kraków 2012, ss. 202.

Zakres tematów:

Skrócony opis

1. Zagadnienia wstępne. Twórcy geopolityki

2. Mapa polityczna świata i jej podstawowe przemiany (po roku 1918)

3. Przestrzeń geopolityczna

4. Języki i religie świata

5. Demografia/ludność świata

6. Zagadnienia dostępu i zaopatrzenia w surowce (w tym w wodę)

7. Rolnictwo i gospodarka rolno-żywnościowa

8. Przemysł

9. Komunikacja i transport

10. Turystyka międzynarodowa

11. Handel zagraniczny/międzynarodowy

12. Podziały polityczno-gospodarcze świata

Pełny opis

Zagadnienia wstępne. Kształtowanie się pojęć i podstawowych kierunków geografii politycznej. Twórcy geopolityki (1)

Mapa polityczna świata i jej podstawowe przemiany (po roku 1918) (2)

zarys zmian historycznych po 1918 r.

współczesna mapa polityczna i jej przemiany

mapa polityczna obszaru euroatlantyckiego

mapa polityczna Europy Srodkowej i Wschodniej

Przestrzeń geopolityczna (3)

naród, państwo i terytorium państwa

klasyfikacja państw

znaczenie państw i jego wyznaczniki

granice polityczne państwa

podziały terytorialne państw

stolica

podział polityczny mórz i oceanów

przestrzeń powietrzna, kosmiczna i podział polityczny nieba/przestworzy

Języki i religie świata (4)

języki świata

języki w Europie

języki w Europie Srodkowej

religie świata

religie w Europie

religie w Europie Srodkowej

Demografia/ludność świata (5)

zaludnienie świata

zmiany i czynniki zmian

rozmieszczenie przestrzenne ludności

migracje ludności

ruch naturalny ludności

urbanizacja

struktura ludności wg głównych cech demograficznych:

płci, wieku, zatrudnienia

przynależności rasowej, językowej i wyznaniowej

cechy szczególne demografii obszaru euroatlantyckiego i Europy Srodkowej i Wschodniej

problemy demograficzne a rozwój gospodarczy

Zagadnienia dostępu i zaopatrzenia w surowce (w tym w wodę) (6)

zagadnienia energetyczne

węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny

zaopatrzenie w wodę i dostęp do wody

Rolnictwo i gospodarka rolno-żywnościowa (7)

główne obszary rolnicze świata

użytkowanie ziemi i formy ustroju rolnego

rozmieszczenie i produkcja głównych roślin uprawnych; rozmieszczenie i wielkość produkcji roślinnej

hodowla, rybołówstwo, leśnictwo; rozmieszczenie i wielkość produkcji zwierzęcej

problemy żywnościowe/wyżywienia ludności świata

Przemysł (8)

ogólna charakterystyka przemysłu i rozwoju przemysłowego

przemysł paliwowo-energetyczny/energetyka

rozmieszczenie i wydobycie podstawowych surowców energetycznych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny)

produkcja energii elektrycznej

przemysł wydobywczy

przemysł przetwórczy

Komunikacja/transport (9)

transport

podstawowe rodzaje transportu

łączność

telefonie i telekomunikacja

Turystyka międzynarodowa (10)

główne kraje i destynacje turystyczne

polityczne uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej

Handel zagraniczny/międzynarodowy (11)

struktura geograficzna

struktura towarowa

znaczenie handlu zagranicznego i powiązań handlowych

inwestycje zagraniczne

zadłużenie zagraniczne

Podziały polityczno-gospodarcze świata (12)

mierniki/wyznaczniki poziomu gospodarczego

kraje wysoko, średnio i słabo rozwinięte

ważniejsze międzynarodowe organizacje gospodarcze

Metody dydaktyczne:

wykład kursowy, problemowy, prowadzony przy użyciu środków audiowizualnych; dopuszcza się w wybranych przypadkach elementy konwersatoryjne

Uwagi:

Prof. L. Kuk - wykład - SM - 1 rok - I st - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.