Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne po roku 1989 2751-SM-S1-3-MSP89
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe stosunki polityczne po roku 1989 2751-SM-S1-3-MSP89
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 101
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Antonina Kozyrska
Literatura:

Źródła drukowane

- Stosunki międzynarodowe 1989-2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów, opr. Z. Leszczyński i A. Koseski, Pułtusk 2001.

- Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, oprac. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997.

Literatura

- Przemysław Deszczyński , Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 2012.

- Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Marek Pietraś, Lublin 2006/2007.

- Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Erhard Cziomer, Kraków 2008.

- Piotr Ostaszewski , Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, Warszawa 2008.

- Wojciech Szymborski , Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2012.

- Krzysztof Załęski , Międzynarodowe stosunki polityczne. Wybrane problemy, red. Tomasz Domański, Dęblin 2011.

- Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Łukasz Fijałkowski, Renata Kunert-Milcarz, Wrocław 2018.

"International Affairs" https://academic.oup.com/ia

- Walter Russell Mead , American Foreign Policy and How It Changed the World, New York 2013.

- Paul Danahar, The new Middle East: the world after the Arab Spring, New York 2013.

- Russia after the cold war, ed. by Mike Bowker, Cameron Ross, Harlow 2000.

- The Ukraine Crisis and the End of the post-Cold War European Order: Options for NATO and the EU, Copenhagen 2014 (ttps://www.academia.edu/11781050/The_Ukraine_Crisis_and_the_End_of_the_Post-Cold_War_European_Order_Options_for_NATO_and_the_EU

- https://europa.eu/european-union/index_en)- European Union

- https://www.un.org - United Nation

- https://www.coe.int/en/web/portal - Council of Europe

- https://www.cfr.org - Council on Foreign Relations

Zakres tematów:

Problematyka zajęć dotyczy ewolucji ładu światowego oraz rozwoju międzynarodowych stosunków politycznych po 1989 roku. Zajęcia przebiegają według następującego planu:

1. Wprowadzenie w problematykę

2. Rozpad Związku Radzieckiego: przyczyny, przebieg i skutki dla ładu międzynarodowego

3. Pozycja międzynarodowa Stanów Zjednoczonych w nowym porządku światowym

4. Nowe miejsce Rosji w świecie i regionie

5. Rozpad Jugosławii: przyczyny, przebieg i implikacje międzynarodowe

6. Unia Europejska jako ponadnarodowy podmiot międzynarodowych stosunków politycznych (do 2007)

7. Podmioty transnarodowe międzynarodowych stosunków politycznych

8. Wyzwania ekologiczne świata

9. Międzynarodowe problemy społeczne

10. Arabska wiosna i jej implikacje międzynarodowe

11. Kryzys ukraiński i jego wpływ na międzynarodowe stosunki polityczne i system bezpieczeństwa w świecie

12. Rola ONZ w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych

13. Pozycja Polski w międzynarodowych stosunkach politycznych

14. Kryzys Unii Europejskiej: między europejska solidarnością a interesem narodowym

15. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

- Wykład konwersatoryjny

- prezentacja

- dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z następujących komponentów:

- Opracowanie i prezentacja na zajęciach wybranego tematu

- Przygotowanie pisemnego konspektu ze szczegółowym planem wystąpienia i bibliografią (materiał roboczy)

- Pisemne kolokwium końcowe

Uwagi:

Prof. A. Kozyrska - gr 1 - SM- rok 3 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.