Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka funkcjonalna języka francuskiego 2513-s1ROM1L-GFJF
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gramatyka funkcjonalna języka francuskiego 2513-s1ROM1L-GFJF
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala AB 3.13
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Antoniewska-Lajus
Literatura:

1) Abry, D., Veldeman-Abry, J., 2007 : Phonétique, Paris, CLE International (pp.13-61).

2) Pierre, L., Bhatt, P., 2009 : Structure du français moderne, Paris, Armand Colin (Partie II : la phonétique et la phonologie, pp. 45-100, Partie III, La Morphologie, pp. 103-170).

3) Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette

4) Grevisse, M., 2010 : Gramatyka języka francuskiego od A do ...B2, (polska adaptacja A. Żuchelkowska), Poznań, Nowela, De Boeck (części : 1 i 3).

5) Leon, M., Leon, P., 2004 : La Prononciation du français, Paris, Armand Colin.

6) M. Supryn-Klepcarz, 2010 : Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.

7) Wiśniewski M., 2007: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. (Budowa aparatu mowy, pp.12-15; Podstawowe pojęcia fonetyki, pp. 34-37, Fonologia pp.139-193).

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Podstawowe dziedziny językoznawstwa.

2. Fonetyka i fonologia: zakres dziedziny, przedmiot badań, jednostka analizy, praktyczne zastosowania.

3. System fonologiczny i fonetyczny języka francuskiego.

4. Charakterystyka funkcjonalna głosek.

5. Międzynarodowy alfabet fonetyczny.

6. Morfologia: zakres dziedziny, przedmiot badań, jednostka analizy, praktyczne zastosowania.

7. Podstawowe pojęcia morfologii: fleksja, słowotwórstwo, morfem, końcówka fleksyjna, kategoria gramatyczna.

8. Części mowy - wprowadzenie.

9. Przegląd kategorii gramatycznych nominalnych i werbalnych - wprowadzenie do problematyki.

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- metoda ćwiczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot ten kończy się zaliczeniem na ocenę. Na tę ocenę składają się:

1) 1/3 to średnia ocen otrzymanych w ciągu semestru (ocen otrzymanych za wykonanie ćwiczeń umieszczonych na platformach Moodle i Teams);

2) 2/3 to ocena z testu końcowego (Teams).

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen za obie te części składowe.

Próg zaliczenia – od 60 % punktów (względem maksymalnej liczby np. 60/100

Uwagi:

I rok, filologia romańska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.