Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej [2751-SM-S2-2-PGUE] Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej [2751-SM-S2-2-PGUE]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:45 - 9:30
sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

3. A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007.

4. A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010

Zakres tematów:

1. Charakter prawa unijnego (jego szczególne cechy) – uwagi ogólne +kazusy - 2h

3. Swoboda przepływu towarów (istota i wyjątki w orzecznictwie TS UE) - 1h

4. Swoboda przepływu towarów – klazule derogacyjne a wymogi imperatywne orzecznictwo TS UE i kazusy - 3h

5. Swoboda przepływu osób – orzecznictwo TS UE i kazusy - 3h

6. Swoboda przedsiębiorczości i przepływu usług – orzecznictwo TS UE i kazusy - 3h

7. Reguły konkurencji - orzecznictwo TS UE i kazusy - 2h

8. Test zaliczeniowy – 1h

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjno-problemowy oraz

metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, giełda pomysłów

Metody i kryteria oceniania:

- frekwencja i aktywność na zajęciach

- opracowanie i przedstawienie jednego rozstrzygnięcia TS UE

- kolokwium pisemne

Aktywność na zajęciach (trzy "+" - pół oceny do góry)

Kolokwium końcowe pisemne (część testowa+ 2 kazusy)

Uwagi:

Prof. J. Maliszewska-Nienartowicz - gr 1 - SM - rok 2 - st.II - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)