Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki [2403-PPW-100-sj] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy pedagogiki [2403-PPW-100-sj]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala 388
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dagna Dejna
Literatura:

Literatura obowiązkowa wraz z zagadnieniami:

1.Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji.

-Znajomość historycznych i społeczno-kulturowych kontekstów poszczególnych esejów.

-Umiejętność sformułowania głównych tez poszczególnych tekstów oraz wskazania wniosków z nich płynących.

2. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

-Przestrzeń edukacyjna jako przedmiot naukowego namysłu - znajomość dokonań badawczych kluczowych, wspomnianych w książce autorów (rozdział 1).

-Fałdy przestrzeni szkolnej, dzielnice szkoły, rodzaje przestrzeni (publiczna, prywatna, intymna - przykłady), przestrzeń infantylizująca, szkoła w przestrzeni fotografii.

-Płeć przestrzeni.

-Szkoła w przestrzeni metafor.

3. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, tom I, (2003), część II (Edukacja: podstawowe spojrzenia i idee), s. 103-185. 

-Status pedagogiki wśród innych dziedzin nauki.

-Pojęcie: wychowanie i edukacja (rozstrzygnięcia definicyjne).

-Charakter potocznych wyobrażeń edukacyjnych (przysłowia, dowcipy i aforyzmy edukacyjne).

-Funkcje edukacji (rozwijająca, korekcyjna, kompensacyjna, akceleracyjna, progresywna, demokratyzacyjna, adaptacyjna - s. 134-135).

-Pojęcie ideologii edukacyjnej plus egzemplifikacje ideologii edukacyjnych (s. 153-154).

4. Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, (2012), Rozdział 15, s. 277-290. 

-Założenia ideologiczne i przedstawiciele najnowszych nurtów współczesnej myśli o wychowaniu: pedagogika pozytywistyczna, egzystencjalna, krytyczna, antyautorytarna i postmodernistyczna).

5. Szulakiewicz W. (red.), Świat idei edukacyjnych" - część II - Dylematy edukacji uniwersyteckiej, s. 39-75. 

-Borowicz R., Etatyzacja, presja społecznego popytu, konkurencyjność.

-Brzeziński J., Funkcja i rola współczesnego uniwersytetu.

-Kwieciński Z., Dewiacyjne zmiany w środowisku akademickim - systemowe, instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne.

6. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna - Słownik kategorii pojęciowych, s. 457-518.

Literatura zalecana:

Sośnicki K., Istota i cele wychowania, dowolne wydanie.

Schulz R. (wybór), Antropologiczne podstawy wychowania, Żak, Warszawa 1996.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.2, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 2003.

Kwieciński Z., Śliwerski Z. (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, PWN, Warszawa 2005

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa, 2004.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Bydgoszcz 2011.

Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.

Rubacha K.,Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Kron F.W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012.

Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012.

Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni i niepubliczni - przełom, Toruń 2013.

Zakres tematów:

Podczas zajęć student zapozna się z mapą pojęciową współczesnej pedagogiki oraz z fundamentalnymi kategoriami pedagogicznymi.

Kształcenie w zakresie podstaw pedagogiki obejmuje następujące treści:

1. Geneza nauki, jej dzieje i współczesne dylematy

2. Geneza, istota i rozwój pedagogiki - subdyscypliny pedagogiki

3. Podstawowe kategorie pojęciowe współczesnej pedagogiki

4. Wychowanie w różnych kulturach i różnych organizacjach (porządkach) życia społecznego

5. Instytucje edukacyjne

6. Struktura wiedzy pedagogicznej

7. Pojęcie doktryny pedagogicznej, znaczenie doktryn dla współczesnej refleksji o wychowaniu, związek doktryn z ideologiami edukacyjnymi

8. Historia toruńskiej pedagogiki

9. Pedagogika potoczna

10. Przestrzenie edukacyjne

11. Proces i pojęcie wychowania

12. Wychowanie w zborach amiszów starego zakonu - wychowanie endemiczne

13. Wychowanie w rodzinie, w szkole, w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, w mediach.

14. Edukacja alternatywna

Metody dydaktyczne:

Metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda stolików eksperckich

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się kolokwium, które obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach oraz obowiązującą literaturę. Pisemna forma kolokwium, czas trwania: 45 minut, pytania otwarte plus pytania testowe. Forma poprawy: pisemna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zaliczenie przedmiotu uzyskują studenci, których wynik na kolokwium przekroczył próg 70%.

Uwagi:

I rok pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -sj

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)