Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komparatystyka 2591-s1KOMP2Z-Kom
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Komparatystyka 2591-s1KOMP2Z-Kom
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 213
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 213
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Branach-Kallas, Magdalena Kowalska
Literatura:

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK,

Kwame Anthony Appiah "Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych" (frag.)

Robin Cohen "Global Diasporas" (frag.)

Hiran Desai "Brzemię rzeczy utraconych"

Eva Hoffman „Poza obczyzną”

Mary Louise Pratt „Imperialne spojrzenie” (frag.)

Michael Rothberg „Pamięć wielokierunkowa: pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji” (frag.); "Między Paryżem a Warszawą. Pamięć wielokierunkowa, etyka i odpowiedzialność historyczna"

Edward Said „Orientalizm” (frag.)

dr Magdalena Kowalska

Lektury:

M. Baszkircew, Dziennik, Warszawa 1967.

M. Dąbrowska, Listy z podróży dookoła Europy w 1935 r., oprac. E. Głębicka, „Sztuka Edycji” 1 2017, s. 167-191.

A. Moszyńska, Listy z Pirny 1850, Warszawa 2018.

E. Orzeszkowa, O sobie..., Warszawa 1974.

G. Sand, Historia mojego życia, t. 5, Warszawa 2016.

Opracowania:

M. Bamberg, A. Georgakopoulou, Small stories as a new perspective in narrative and identity analysis, „Text & Talk” 2008 28 (3), s. 377–396.

E. Kraskowska, Wielka narracja kobieca, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004, s. 79-96.

P. Lejeune, „Drogi zeszycie, drogi ekranie…” O dziennikach osobistych, Warszawa 2011.

S. Smith, J. Watson, Archiwa zapisów życia: czym i gdzie są?, „Teksty Drugie” 2018, s. 174-199.

M. Straś-Romanowska, Psychologia wobec małych i wielkich narracji, w: Psychologia małych i wielkich narracji, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK,

Kolonializm/Postkolonializm

Pisarstwo podróżnicze

Holokaust a postkolonializm

Diasporyczność, kosmopolityzm, literatura uniwersalna

Trauma a postkolonializm

dr Magdalena Kowalska

Wprowadzenie: life stories i ich formy dawniej i dziś. Problemy metodologiczne.

Wielkie narracje i small stories w naukach humanistycznych. Gatunki life stories oraz użyteczność perspektywy genologicznej w ich analizie.

Narracje kobiece – analiza wybranych pamiętników, dzienników, listów z podróży i nie tylko.

Metody dydaktyczne:

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK,

eksponujące: pokaz

podające: pogadanka, wykład konwersatoryjny

poszukujące: seminaryjna, giełda pomysłów

dr Magdalena Kowalska

- podające: wykład konwersatoryjny,

- poszukujące: ćwiczeniowa.

Metody i kryteria oceniania:

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK,

- aktywny udział w zajęciach (50%)

- zaliczenie ustne

dr Magdalena Kowalska

- obecność i aktywność na zajęciach

- zaliczenie w formie referatu, prezentacji multimedialnej lub szkicu / konspektu.

Uwagi:

II rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.