Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komparatystyka 2591-s1KOMP3Z-Kom
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Komparatystyka 2591-s1KOMP3Z-Kom
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Pniewski, Marcin Wołk
Literatura:

1. E. Auberbach, "Figura", [w:] "Scenes from the Drama of European Literature", s. 11-76 (fragmenty).

2. James I. Porter’s “Disfigurations: Erich Auerbach’s Theory of Figura”, Critical Inquiry, vol. 44-1, 2017, pp., 80-113.

3. Kolonializm i przepływy kulturowe: G.S. Sahota, Late Colonial Sublime: Neo Epics and the End of Romanticism, Evanston 2018 (fragmenty, wstęp):

https://escholarship.org/uc/item/9st5w2b4

4. T. Ziolkowski, "Fictional Transfigurations of Jesus" (fragmenty), Princeton 1972.

5. N.N. Perez, "Corpus Christi - Les Representations du Christ en Photographie: 1855-2002, Paris 2002 (przykłady).

6. J.J. Gatrall, "The Real and the Sacred: Picturing Jesus in Nineteenth-Century Fiction", Ann Arbor 2014 (fragmenty)

Zakres tematów:

Celem zajęć jest prezentacja wybranego zjawiska kulturowego (figury, Auerbach; przykładem są reinterpretacje i użycia figura Jezusa w kontekstach społeczno-politycznych i w różnych kulturach: Rosja, Chiny, Senegal) z dwóch perspektywy: jako narzędzia retoryki/perswazji/propagandy i przykładu transkulturowego kodu.

1. Podstawowe zagadnienia: figura (Erich Auerbach), transkulturowość (Wolfgang Welsch), transfiguracja (w kulturze; T. Ziolkowski).

1 zajęcia

2. "Przywłaszczenia" figury Jezusa przez ruchy/grupy społeczno-polityczne:

a) socjalizm utopijny (sainsimonizm),

b) komunizm utopijny (ruch ikaryjski, E. Cabet, L. Królikowski),

c) konstrukcja figury "nowego Jezusa".

2 zajęcia

2. Zapożyczenia figury: "Chrystus narodów":

a) wariant francuski: V. Hugo, Napoleon,

b) wariant polski: metafora zamiast figury, wyróżnik tożsamości narodowej,

c) wariant rosyjski: tabu, sofijskość,

d) mądrość/pierwiastek kobiecy, gnoza,

e) wariant afrykański: Senegal - Chrystus narodów Afryki,

3 zajęcia

3. Współczesne reinterpretacje filmowe: od "wszyscy jesteśmy Chrystusami" do "Black Jesus".

1 zajęcia.

4. Test.

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- metody integracyjne

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność – 50%

- test i praca pisemna - 50%

Kryteria oceniania:

ndst - 50 %

dst- 51-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-83%

db plus- 84-94%

bdb- 95-100%

Uwagi:

III rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.