Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji i restauracji rzeźby polichromowanej [1402-PKRzP-4Z-SJ] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia konserwacji i restauracji rzeźby polichromowanej [1402-PKRzP-4Z-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 14:00 - 18:00
sala 2 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Stachera
Literatura:

Obowiązuje literatura podana w podstawowych informacjach o przedmiocie. W miarę potrzeb, wynikających z różnorodności obiektów będących przedmiotem prac, jest ona poszerzana o pozycje im dedykowane.

Zakres tematów:

Ćwiczenia prowadzone są na obiektach zabytkowych. Prace stanowią zarówno kontynuację działań przy rzeźbach wykorzystywanych na zajęciach w latach ubiegłych, jak też dotyczą obiektów nowopozyskanych. Daje to studentom możliwość poznania szerokiego spektrum zabiegów: od rozpoznania zabytku, określenia jego potrzeb konserwatorskich i wynikającego z nich proponowanego programu prac, poprzez wykonanie badań budowy technicznej, oczyszczanie z zabrudzeń powierzchniowych, usuwanie warstw wtórnych, prace przy drewnianym podłożu - wzmacnianie, uzupełnianie, po uzupełnianie warstw zapraw, złoceń, srebrzeń, laserunków i polichromii. Wszystkie działania dokumentowane są fotografiami i opisywane w powstającej dokumentacji konserwatorskiej.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne ćwiczenia na obiektach zabytkowych, a także badania konserwatorskie, w tym budowy obiektu. Obiekty dobierane są tak aby studentom grupy ćwiczeniowej pokazać jak największe spektrum problemów i koniecznych działań. Zasadniczo poszczególne obiekty powierzane są poszczególnym osobom, ale w ramach grupy ćwiczeniowej studenci zapoznają się z problematyką wszystkich, uczestnicząc w prowadzonych przy nich pracach wymiennie - tak, aby zróżnicowanie czynności, które każdy miał, w ramach cyklu dydaktycznego, okazję wykonać było maksymalnie duże.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę, na koniec każdego semestru. Pod uwagę brane jest: kryterium jakości prac i zaangażowania w ich wykonanie, rozwój umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich, ocena dokumentacji prac w zakresie zrealizowanym w danym okresie czasu, istotna jest również obecność na zajęciach.

Zasadniczo dąży się do wykonania w trakcie zajęć całości prac konserwatorskich bądź konserwatorsko-restauratorskich. Jest to jednak niekiedy niemożliwe - skomplikowane i pracochłonne obiekty wymagają niekiedy więcej czasu. w takich przypadkach student nie jest zobowiązany do zakończenia prac.

Uwagi:

kir sj, IV rok, malarstwo i rzeźba polichromowana

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)