Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna 2600-BMOLBIOT-2-S1
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Biologia molekularna 2600-BMOLBIOT-2-S1
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:00 - 10:00
sala 289
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: 42
Prowadzący: Justyna Boniecka, Agnieszka Mierek-Adamska
Literatura:

Brown T.A., Genomy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Lewin B., Genes IX. http://biology.jbpub.com/book/genes/index.cfm.

Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., Biologia molekularna. Krótkie wykłady. Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009.

Węgleński P. (red), Genetyka molekularna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Allison L.A. Podstawy biologii molekularnej. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa 2009

Sadakierska-Chudy A, Dąbrowska G, Goc A. Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii, Wyd. UMK, 2004.

Zakres tematów:

Mutacje. Mutageny. Mechanizmy naprawy DNA. Nowotworzenie.

Replikacja. Miejsca startu replikacji. Enzymy biorące udział w replikacji. Mechanizm syntezy nici wiodącej i opóźnionej. Replikacja telomerów.

Rekombinacja homologiczna. Modele Hollidaya, Meselsona-Raddinga i Szostaka. Białka E. coli biorące udział w rekombinacji. Eukariotyczne homologi białka recA. Rola białek RuvA i B w tworzeniu struktury Hollidaya i migracji rozgałęzienia. Białka RecBCD inicjują rekombinację w miejscach chi.

Rekombinacja zlokalizowana na przykładzie integracji faga λ, zmiany typu koniugacyjnego drożdży, zmiany antygenu wici u Salmonella. Rekombinacja VDJ w tworzeniu przeciwciał.

Transpozycja, rola sekwencji powtórzonych. Eukariotyczne transpozony i retrotranspozony.

Genomy. Paradoks wartości C. Sekwencje niekodujące, sekwencje powtórzone. Genom człowieka.

Struktura genu prokariotycznego i eukariotycznego. Poziomy regulacji genów u Pro- i Eukariota.

Transkrypcja genów prokariotycznych. Elementy typowego promotora. Budowa pol RNA. Rola podjednostki sigma w inicjacji transkrypcji. Represory bakteryjne i fagowe. Terminacja rho-zależna i rho-niezależna.

Transkrypcja genów eukariotycznych. Remodelowanie chromatyny. Macierz jądrowa. Eukariotyczne pol RNA i ich specyficzne promotory. Ogólne czynniki transkrypcyjne, białko TBP. Sekwencje wzmacniające i wyciszające, czynniki transkrypcyjne, typy białek wiążących DNA. Rola czynników transkrypcyjnych w rozwoju na przykładzie Drosophila.

Integracja transkrypcji przez pol II RNA i procesów dojrzewania - rola domeny CTD. Czapeczkowanie. Mechanizm wycinania intronów, rola snRNA U i białek splicingowych. Typy intronów. Alternatywny splicing, transsplicing. Terminacja transkrypcji i poliadenylacja.

Dojrzewanie transkryptów tRNA – dojrzewanie na końcach 5’ i 3’, usuwanie intronów, modyfikacje zasad.

Dojrzewanie transkryptów pol I RNA – rola RNaz i snoRNA z motywami C/D oraz H/ACA.

Edytowanie RNA.

Stabilność RNA. Mechanizmy degradacji RNA.

Translacja – rola białek G. Mechanizm inicjacji translacji. Kontrola inicjacji translacji przez inhibicję zwrotną, inhibitorową fosforylację eIF-2α, stymulującą fosforylację PHAS-1, struktury szpilek do włosów, białka wiążące elementy IRE. Elongacja translacji - udział EF-Tu i EF-G oraz transferazy peptydylowej. Czynniki RF i RRF terminujące translację.

Niekodujące RNA. Rybozymy. Rola mi/siRNA w TGS i PTGS.

Genetyka bakteriofagów i wirusów eukariotycznych. Zróżnicowanie struktury i złożoności genomów wirusowych. Genomy wirusów: (+) RNA; (-) RNA; RNA ambisensownnych; małych wirusów DNA – fagów, parwowirusów i poliomawirusów; dużych wirusów DNA na przykładzie adenowirusów i wirusów herpes; retrowirusów; wirusów o genomach segmentowanych i wielocząstkowych.

Genetyka bakterii. Przegląd odkryć genetycznych dokonanych na bakteriach. Molekularne mechanizmy transformacji, transdukcji i koniugacji. Rola rekombinacji w procesach przenoszenia informacji genetycznej u bakterii. Bakteryjne transpozony. Oporność na antybiotyki i jej rozprzestrzenianie.

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne

Uwagi:

Grupa wykładowa nr 1, studia stacjonarne I stopnia, biotechnologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.