Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość [2600-SIW-PDS-1-S1] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przedsiębiorczość [2600-SIW-PDS-1-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 16:20 - 17:50
sala 128
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Paweł Cegliński
Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieślik J. (2006): Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Piecuch T. (2010): Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. C.H. Beck

Nawojczyk M. (2009): Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii. Zakład Wydawniczy NOMOS

Ratajczak Z. (2012): Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne. Difin

Kaczmarzyk K. (2008): Przedsiębiorczość jako sposób myślenia i działania.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.

2. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2015.

3. L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2015.

4. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.

5. B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z 2016 r. poz. 380 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2016 poz. 2032 ze zm.),

6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.),

7. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).

9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

10. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.).

Zakres tematów:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z praktycznymi aspektami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie zajęć student pozna szeroką siatkę pojęciową w obszarze działalności gospodarczej. Ponadto zostaną mu przedstawione podstawowe regulacje prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres zagadnień:

1. Przedsiębiorczość w teorii ekonomii i zarządzania,

2. Rodzaje, typy i modele przedsiębiorczości,

3. Wybrane aspekty prawne przedsiębiorczości ,

4. Stymulanty i bariery w rozwoju przedsiębiorczości,

5. Pozyskiwanie środków finansowych (Fundraising),

6. Charakterystyka przedsiębiorcy – cechy osoby przedsiębiorczej, typy osobowości,

7. Przedsiębiorczość jako postawa, zachowanie, proces,

8. Od pomysłu do uruchomienia biznesu - przedsiębiorczość jako proces, planowanie przedsięwzięć, organizowanie zasobów oraz implementacja planu.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- prezentacje multimedialne,

- wykład problemowy,

- studium przypadku,

- wykład konwersatoryjny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu:

a) biznesplan,

b) zakładanie przedsiębiorstwa,

c) test.

Kryteria oceniania:

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Uwagi:

Grupa ćwiczeniowa nr 1, studia stacjonarne I stopnia, Sport i wellness

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)