Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie mieniem publicznym 2751-PL-S2-2-A-ZMP
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zarządzanie mieniem publicznym 2751-PL-S2-2-A-ZMP
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 306
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kamila Rezmer-Płotka
Literatura:

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw; Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Magdalena Kogut-Jaworska "Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego", Warszawa 2008; K. Małachowski "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce : polityka, funkcjonowanie, ewaluacja", Szczecin 2019; J. Jagoda "Mienie samorządowe", Warszawa 2019;Grażyna Cern, "Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego", Warszawa 2019; Magdalena Łyszkiewicz "Gospodarowanie majątkiem komunalnym : zasady, metody, strategie", Warszawa 2018; Bartłomiej Marona, "Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego", Kraków 2018; Radosław Pastusiak "Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego", Łódź 2011; Monika Narojek, "Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej państwa", Białystok 2015 (dostęp elektroniczny: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3266/1/08_Monika%20NAROJEK.pdf )

Zakres tematów:

1. Pojęcie mienia publicznego i przesłanki jego wydzielania. Klasyfikacja mienia publicznego.

2. Majątek publiczny

3. Środki publiczne.

4. Nieruchomości.

5. Przedsiębiorstwo a gospodarstwo rolne.

6. Podmioty zarządzające mieniem publicznym: państwowe i samorządowe (komunalne) osoby prawne; Skarb Państwa i jego organy, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; gmina, powiat, województwo jako podmioty mienia samorządowego, organy jednostek samorządu terytorialnego; Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych; przedsiębiorstwo państwowe; instytucja gospodarki budżetowej; agencja wykonawcza; jednostka budżetowa; samorządowy zakład budżetowy; spółka osobowa; spółka kapitałowa.

7. Działalność gospodarcza i zasady jej podejmowania przez podmioty publiczne i podmioty korzystające z mienia publicznego. Ograniczenia w korzystaniu z mienia publicznego przez osoby pełniące funkcje publiczne.

8. Monopol w gospodarce.

9. Gospodarka komunalna. Pojęcie użyteczności publicznej. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

10. Zadania publiczne. Prywatyzacja wykonywania zadań publicznych.

11. Ograniczenia policyjno-reglamentacyjne (sanitarne, pożarowe, przemysłowe).

12. Organy nadzoru policyjnego i nadzoru reglamentacyjnego oraz środki ich działania.

13. Najwyższa Izba Kontroli. Regionalne Izby Obrachunkowe.

14. Pomoc publiczna – istota, zasady.

15. Specjalna strefa ekonomiczna jako forma regionalnej pomocy publicznej: . pojęcie, cele utworzenia, zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych, dyskusja, pogadanka, studium przypadku (case studies)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie referatu, aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium

Uwagi:

mgr K. Rezmer-Płotka - ćw - sp. Ad. - PL- st II - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.