Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organy i służby właściwe w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego 2751-BW-S1-2-OiSW
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Organy i służby właściwe w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego 2751-BW-S1-2-OiSW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sylwia Galij-Skarbińska
Literatura:

Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno- ustrojowe, Warszawa 2008

Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Warszawa 2012.

Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, Toruń 2008.

Zakres tematów:

1. Instytucje Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2. Organy państwowe o charakterze ogólnym:

-Prezydent RP

-Parlament

-Rada Ministrów

-terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego

3. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych

- Policja w systemie bezpieczeństwa państwa

-Straż Graniczna

4. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych

-Państwowa Straż Pożarna

-Służba Ochrony Państwa

5. Wyspecjalizowane organy podległe Prezesowi Rady Ministrów

- Cywilne służby specjalne w Polsce – transformacja

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

6. Wyspecjalizowane organy podległe Prezesowi Rady Ministrów

-Agencja Wywiadu

-Centralne Biuro Antykorupcyjne

7. Wyspecjalizowane organy podległe centralnym organom administracji rządowej

- Wojskowe Służby Specjalne

8. Wyspecjalizowane organy podległe centralnym organom administracji rządowej

KAS

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące: dyskusja, studium przypadków, analiza SWOT

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

aktywność na zajęciach

wynik kolokwium zaliczeniowego

Uwagi:

Prof. S. Galij-Skarbińska - gr 1 - BW - st. I - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.