Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie II rok [2751-BW-S2-2-SML] Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie II rok [2751-BW-S2-2-SML]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 305
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Marszałek-Kawa
Literatura:

R. Bäcker i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.

Zenderowski R. Praca magisterska – Licencjat, CeDeWu, Warszawa 2011.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

Babbie E.R., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, PWN, Warszawa 2010.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007. oraz Literatura właściwa dla tematu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Problematyka seminarium:

1. Poszukiwanie i formułowanie tematu pracy na podstawie katalogu dostępnych obszarów badawczych.

2.Opracowanie konstrukcji pracy magisterskiej.

3.Opracowanie części teoretycznej pracy magisterskiej.

4. Prezentacja ustna wybranych problemów badawczych.

5. Dyskusja nad przedstawionymi problemami badawczymi w zakresie przyjętych metod badawczych, zgromadzonej literatury, sposobu jej wykorzystania oraz struktury przedstawionych treści.

6. Prezentacja ustną wyników badań empirycznych; dyskusja nad zgromadzonym materiałem badawczym oraz sposobem jego wykorzystania w pracy.

7. Prezentacja ustną fragmentów pracy.

8. Dyskusja nad przedstawionymi fragmentami pracy.

Metody dydaktyczne:

- studium przypadku;

- metoda problemowa;

- dyskusja dydaktyczna.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria:

- Ocena wypowiedzi studenta podczas seminarium

Ocena zawartości wstępu oraz części teoretycznej pracy;

- Ocena zawartości wstępu do pracy, planu badań empirycznych oraz wykorzystania zadeklarowanych metod badawczych w całej pracy;

- Ocena zawartości pracy;

- Ocena wypowiedzi studenta podczas seminarium oraz zawartości pracy;

- Ocena treści pracy magisterskiej;

- Ocena pracy studenta na seminarium.

Forma zaliczenia I semestru: Przygotowanie konspektu pracy, wykazu źródeł i literatury, szkicu wstępu do pracy z określonym polem i pytaniami badawczymi oraz planu badań empirycznych.

Sposób zaliczenia I semestru: zaliczenie z oceną

Forma zaliczenia II semestru: Przedstawienie w formie pisemnej teoretycznej części pracy magisterskiej oraz wstępnych wyników badań empirycznych. Sposób zaliczenia II semestru: zaliczenie z oceną

Forma zaliczenia III semestru: Złożenie przynajmniej połowy pracy

magisterskiej.

Sposób zaliczenia III semestru: zaliczenie z oceną

Forma zaliczenia IV semestru: Złożenie kompletnej pracy magisterskiej.

Sposób zaliczenia IV semestru: złożenie egzaminu magisterskiego.

Uwagi:

Prof. J. Marszałek-Kawa - sem. mag. -BW - st II - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)