Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia Kultury i Sztuki 1401-AKS-4L-DM
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Antropologia Kultury i Sztuki 1401-AKS-4L-DM
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 14:00 - 15:30
sala 3
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marcin Jaworski
Literatura:

Literatura zalecana (obowiązkowa)

Eliade M., (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

Judt T. (2011). Wprowadzenie. Świat, który utraciliśmy (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11-35

Mencwel A. (red.) (2005). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Nowicka E., (2005). Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN

Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 902-914, 935-941

Szpakowska M. (red.) (2008). Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Literatura uzupełniająca

Bachtin M. Obrazy dołu materialno-cielesnego w powieści Rabelais’go (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 17-22

Benoit-Dusausoy A., Fontanie G. (red.) (2009). Literatura Europy. Historia literatury europejskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Campbell J. (2007). Potęga mitu. Kraków: Znak

Croce B. (1998). Historia Europa w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

Foucault M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.

Guriewicz A. (2005). „Cóż to jest… czas?” (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 111-124

Heschel A. J. (2009). Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka. Kraków: Wydawnictwo Esprit

Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Johnson J. (2004). Krótka historia renesansu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie

Judt T. (2011). Artur Koestler, wzorcowy intelektualista (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 39-58

Judt T. (2011). Elementarne prawdy Primo Leviego (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 59-81

Kołakowski L. (2002). Mircea Eliade – religia jako paraliż czasu (w:) L. Kołakowski (red.) Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968, t. 3. Londyn: Wydawnictwo Puls, s. 36-43

Kopaliński W. (1990). Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna

Loventhal D. Przeszłość to obcy kraj (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 142-151

Melosik Z. (red.) (1999). Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Toruń-Poznań: Wyd. Edytor

Nora P. (2010). Czas pamięci (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 134-141

Otto R. (1968). Świętość. Warszawa: Książka i Wiedza

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Rosiak D. (2013). Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato, s. 245-251

Terzani T. (2009). Nic nie zdarza się przypadkiem. Warszawa: Świat Książki

Walicki A. (2009). Ideologia narodowa Tadeusza Kościuszki (w:) A. Walicki, Kultura i myśl polska. Prace wybrane t.1, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, s. 139-181

Zakres tematów:

Realizowane bloki tematyczne:

• Antropologiczny wymiar kultury (pojęcie kultury, świat kultury – świat człowieka, kultura symboliczna, autoteliczny i praktyczny charakter kultury)

• Kultura i sacrum (kultura przednowoczesna; sakralna waloryzacja świata, ład kosmiczny, podmiot w orbicie sacrum, czas sakralny, przestrzeń sakralna, przestrzeń mityczna, sztuka w orbicie sacrum, średniowieczna kultura karnawału)

• Kultura i dyskurs racjonalny (kultura nowoczesna; racjonalna waloryzacja świata, podmiot w orbicie oddziaływania racjonalnego Rozumu, idea modernizacji, postępu i „twórczego niszczenia”, władza i ład nowoczesnego państwa, kultura wobec idei „konieczności historycznej”, „mity” kultury nowoczesnej)

• Kultura i „płynna nowoczesność” (kultura ponowoczesna; konsumpcja jako główna narracja kultury współczesnej, kultura „Instant”, zanik hierarchicznego porządku kultury, podmiot w rzeczywistości „bez mapy i przewodnika”, kultura i kontekst globalizacji; „Inny” jako wyzwanie etyczne i kulturowe, kultura masowa, kultura popularna, sztuka popularna)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

w przypadku systemu pracy online podstawą do zaliczenia przedmiotu jest opracowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat

Uwagi:

kierunki artystyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.