Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki specjalnej [2600-SIW-M3-PP-3-S1] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy pedagogiki specjalnej [2600-SIW-M3-PP-3-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 301
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Prowadzący: Celina Kamecka-Antczak, Mateusz Szafrański
Literatura:

LITERATURA ZALECANA

Bąbka J. (2004): Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Warszawa.

Baczała D. (2012): Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, Toruń.

Binnebesel J. Bohdan Z., Krakowiak P. (2012): Przewlekle chore dziecko w domu Poradnik dla rodziny i opiekunów, Gdańsk

Binnebesel J. Janowicz A. Krakowiak P. Paczkowska A. (2010): Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej, Gdańsk

Błeszyński J. (2013): Niepełnosprawność intelektualna: mowa, język, komunikacja: czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk

Błeszyński J., (2006), Pedagogika specjalna, [w:] red. n. B. Śliwerski Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańsk.

Błeszyński J., Baczała D., Binnebesel J.(2009): Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym, Łódź

Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Impuls, Kraków.

Dykcik W. ( 2001 i inne); Pedagogika Specjalna, Poznań

Dykcik W. (2005), Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, Poznań.

Garbat M. (2012), Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Zielona Góra.

Garbat M., Paszkowicz M. A. (2013), Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, Zielona Góra.

Janiszewska – Nieścioruk Z. (2003), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 1 i 2. Impuls, Kraków.

Krauze A. (2004), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków.

Kowalik S. (2018), Stosowana psychologia rehabilitacji, Warszawa.

Krauze A. (2010), Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków.

Nowicka A. Bąbka J. (2010), Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności, Lubin.

Pilecka B. (2004): Kryzys psychologiczny: wybrane zagadnienia, Kraków

Sadowska S. (2005): Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu niepełnosprawnych, Toruń

Sekułowicz M. (2006), Wybrane problemy pedagogiki specjalnej. Teoria, diagnoza, terapia, Wrocław.

Sękowska Z. (2001i inne) Wprowadzenie do Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Smith D. D. (2008), Pedagogika specjalna. T. 1 i 2., Warszawa.

Sowa J., Wojciechowski F. (2001) Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Rzeszów

Speck O. (2005), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki.Gdańsk.

Vašek Ś. Stankowski A. (2006), Zarys pedagogiki specjalnej, Katowice.

Wojciechowski F. (2008), Niepełnosprawność. Rodzina. Dorastanie, Warszawa.

Wyczesany J. (2006), Pedagogik niepełnosprawnych intelektualnie. Kraków.

Wyczesany J., Gajdzica Z. (2006), Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków.

Zaorska M. (2002): Głuchoniewidomi w Polsce: specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja, Olsztyn.

Zawiślak A. (2009) Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Kraków

Zeidler Z. (2007), Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk.

Zakres tematów:

1. Podstawy i historia pedagogiki specjalnej

2. Oligofrenopedagogika jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

3. Oligofrenopedagogika – lekki stopień niepełnosprawności intelektualnej

4. Oligofrenopedagogika – umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej

5. Oligofrenopedagogika – głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej

6. Choroby i zespoły chorobowe

7. Surdopedagogika jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

8. Elementy logopedii w kontekście działań pedagogiki specjalnej

9. Tyflopedagogika jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

10. Resocjalizacja jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

11. Resocjalizacja – problem uzależnienia, jako integralnego elementu resocjalizacji

12. Pedagogika terapeutyczna – subdyscyplina pedagogiki specjalnej

13. Pedagogika osób wybitnie zdolnych

Metody dydaktyczne:

pokaz, opowiadanie, pogadanka, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji i zadania dla grupy podsumowującego zajęcia, zaliczenie wejściówek, zaliczenie kolokwium.

Uwagi:

Grupa ćwiczeniowa nr 1, studia stacjonarne I stopnia, Sport i wellness

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)