Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury świata I-IV 2500-SP-PSE
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kultury świata I-IV 2500-SP-PSE
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Beszterda, Swietłana Czerwonnaja, Renata Lesner-Szwarc, Anna Nadolska-Styczyńska
Literatura:

III.Indie

Rhys Davids Thomas William, Dialogues of the Buddha, 1-3 vols, LPP Publ. Delhi, 2001 (1910).

Dunbar George Sir, History of India. From the Earliest Times to the Present Day, LPP Publ., Delhi, 2004 (1936).

Dutt Sukumar, Problem of Indian Nationality, LPP Publ., Delhi, 2004 (1926).

Bhattacharya Jogendra Nath, Hindu Castes and Sects, Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd., Delhi, 1995 (1896).

Singh K. S., The Scheduled Tribes, People of India National Series vol. III, Oxford Univ. Press, New Delhi, 2001.

Singh K. S., The Scheduled Castes, People of India National Series vol. II, Oxford Univ. Press, New Delhi, 1999.

Purane K. D., Untouchability and the law. The Ground Reality, Gyan Publishing House, New Delhi, 2000.

Srinivas M. N. (red.), Caste. Its Twentieth Century Avatar, Penguin Books, New Delhi, 1996.

Singh K. S., Manoharan S., Languages and Scripts, People of India National Series vol. IX, Oxford Univ. Press, New Delhi, 1997.

Hutton J. H., Caste in India, Oxford Univ. Press, London, 1963.

Sahu Chaturbhuj (red.), Tribal Culture and Identity, Sarup & Sons, New Delhi, 1998.

Bell Charles, The People of Tibet, LPP Publ., Delhi, 1997 (1928).

Oakley E. S., Gairola T. D., Himalayan Folklore, Cosmo Publications, New Delhi, 2001 (1935).

Andrade Anotonio de, Niedawne odkrycie Wielkiego Kataju albo Państw Tybetu, (tłum. I. Kania, wstęp i komentarz M. Mejor), WAM, Kraków, 2004 (1624-1627).

Atkinson Edwin T. Religion in the Himalayas, Cosmo Publications, Delhi: 1974. .

Diringer David, Alfabet czyli klucz do dziejów ludzkości, (tłum. W. Hensel), PIW, Warszawa, 1972.

Francke August Hermann, The Antiquities of Indian Tibet, 2 vols., Archaeological Survey of India, New Imperial Series, vol. XXXVIII, Calcutta: 1914- 1926.

Kaschewsky Rudolf, The Image of Tibet in the West before the Nineteenth Century, [w:] T. Dodin, H. Räther, Imagining Tibet. Perceptions, Projections & Fantasies, Wisdom Publications, Boston: 2001, ss. 3- 20.

II - Indonezja

- Bräuchler B. (ed.), Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace, London, New York 2009.

- Geertz C., Konwersja wewnętrzna na współczesnej Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.199-221.

- Geertz C., Osoba, czas i zachowanie na Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.405-459.

- Geertz C., Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.169-197.

- Geertz C., The Religion of Java, Chicago, London 1959.

- Guan L.H., Suryadinata L.(ed.), Language, Nation and Development in Southeast Asia, Singapore 2007.

- Hitchcock M., Tourism, Taman Mini, and Nasional Identity, “Indonesia and the Malay World”, vol.26, no.75, June 1998, p.124-135.

- Hitchcock M., Margaret Mead and Tourism. Anthropological Heritage in the Aftermath of the Bali Bombings, “Anthropology Today”, vol.20, no 3, June 2004, pp.9-14.

- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologii pokok-pokok etnografi II, Jakarta 2005.

- Posern- Zieliński A. (red.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, Poznań 2000.

- Rahimsyah, Kumpulan cerita rakyat legenda Nusantara, Surabaya (?)

- Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia modern 1200-2008, Jakarta 2008.

- Schulte Nordholt H., Purwanto B., Saptari R. (ed.), Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia, Jakarta 2008.

- Sugono Dendy (pen.), Lentera Indonesia. Penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, Jakarta 2004.

Afryka

"Afryka - państwo na progu XXI wieku. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze", red. D. Kopiński i A. Żukowski, Olsztyn 2009

"Afryka na progu XXI wieku, Kultura i społeczeństwo", red. J. Pawlik, i M. Szupejko, Olsztyn 2009.

"Ludy i języki świata" - Leksykon PWN, W-wa 2000

Komorowski Zygmunt," Kultury Czarnej Afryki", Ossolineum 1994

Olędzki Jacek, "Ludzie wygasłego wejrzenia", W-wa 19991

Świat Grup Etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2000;

Andrzej Szyjewski, Etnologia Religii, Nomos 2008

Alina Trojan, Sztuka Czarnej Afryki, W.Pow. 1973.

Stanisław Piłaszewicz, Relgie Afryki, UW 2000.

Zakres tematów:

I - Indie

Wprowadzenie do poznania kulturowego bogactwa Indii i całego subkontynentu. W cyklu przedstawiany jest zarys kultur Himalajów Wschodnich, Himalajów Zachodnich, dziedzictwo historyczne i kulturowe Indii (przekrój terytorialny). Podstawą omawianego materiału są najnowsze opracowania źródłowe oraz podstawowe publikacje historyczne, natomiast głównym odniesieniem do współczesności są doświadczenia badawcze prowadzącego.

II - Indonezja

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Poruszane zagadnienia: Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?; Pancasila, zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu malajskiego; lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary; indonezjonizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju); tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków; współczesne problemy kulturowe Indonezji.

Afryka:

1. Podziały kulturowe kontynenu

2. Tradycyjne religie Afryki Subsaharyjskiej

3. Stuka Afryki Subsaharyjskiej

4. Współczesne przemiany kultur Afryki

Metody dydaktyczne:

Eksponujące: pokaz

Podające: wykład problemowy, konwersatoryjny, informacyjny

Poszukujące: giełda pomysłów, studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

EUS_W04 Posiada wiedzę z zakresu najnowszych badań nad tożsamością etniczną i kulturową oraz z zakresu teorii kultury. P7S_WG; P7Z WT; P7Z WZ

EUS_W06 Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz ciągłego rozwoju i zmienności metod jej interpretacji. (P7S_WG

P7S_WK; P7Z WZ)

EUS_W07 Ma wiedzę o strukturze społecznej i instytucjach społecznych oraz ich wpływie na miejsce i rolę jednostki w społeczeństwie, a także o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, włącznie z konsekwencjami tych zmian. (P7S_WG

P7S_WK; P7Z WZ)

EUS_U04 Potrafi przeprowadzić interpretację wytworów rozmaitych sfer kultury stosując przyjęte w etnologii/antropologii kulturowej metody badawcze.( P7S_UW

P7Z UI;P7Z UN)

EUS_U06 Potrafi napisać opracowanie na zadany temat z zastosowaniem warsztatu naukowego (recenzja, referat, artykuł naukowy itp.).

P7S_UW;P7S_UK;

P7Z UI; P7Z UN

EUS_U07 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz analizować ich przyczyny i przebieg w ramach posiadanej wiedzy o procesach społecznych P7S_UW; P7Z UI

P7Z UO

EUS_K05 Wykazuje postawę humanitarną i jest wrażliwy na problemy społeczne współczesnego świata (uchodźcy, konflikty etniczne, konflikty wojenne itp.). P7S_KO

P7S_KR; P7Z KP

P7Z KW

EUS_K06 Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego.

P7S_KO; P7Z KP

P7Z KW

Afryka, Indonezja i Indie

Zaliczenie na podstawie ustnego kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.