Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń [1300-PD_KAR-S1] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń [1300-PD_KAR-S1]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 10:00 - 10:45
sala 100
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Ziółkowska
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012 lub wyd. II, Toruń 2013;

Literatura uzupełniająca:

A. Marek, Jerzy Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018;

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019;

Zakres tematów:

• Prawo karne i prawo wykroczeń – charakterystyka, funkcje, podziały, źródła i zasady stosowania:

1. Prawo karne i prawo wykroczeń – ogólna charakterystyka i pełnione funkcje

2. Prawo karne i jego podział

3. Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń

4. Budowa Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń oraz struktura ich przepisów

5. Wykładnia przepisów prawno-karnych – jej rodzaje i metody dokonywania

BLOK I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE W ZARYSIE

W zakresie części ogólnej - nauka o przestępstwie, a to:

I. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia

II. Formy popełniania przestępstwa (wykroczenia)

III. Okoliczności uchylające odpowiedzialność

BLOK II. ZAGADNIENIA GŁÓWNE

W zakresie części szczególnej:

IV. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia ludzkiego

V. Przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności

VI. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu

VII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

VIII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu

IX. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

X. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji publicznych

XI. Pozostałe wybrany typy przestępstw i wykroczeń

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o interakcję ze studentami w realizacji zakresu tematów z uwzględnieniem posiedzeń kazusowych (metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych), samodzielnych wystąpień uczestników zajęć, swobodnych wypowiedzi w zakresie analizy wybranych przepisów części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji nad zagadnieniami spornymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) kolokwium końcowego, opartego o formułę testu jednokrotnego wyboru. Na finalną ocenę składa się ponadto ocena aktywności (możliwa modyfikacja oceny o jeden stopień w górę) oraz wiedzy podlegającej bieżącemu sprawdzeniu w oparciu o pytania indywidualne lub zbiorowe (tzw. wejściówka – zal./nzal.). Możliwe są dwie nierozliczone nieobecności.

Uwagi:

Studenci I r. administracji stacjonarnej 1 stop., gr.ćw. 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)