Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii 2515-s1WL2Z-HF
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia filozofii 2515-s1WL2Z-HF
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Literatura:

Literatura podstawowa spośród (potrzebne materiały zostaną przesłane studentom przez prowadzącego zajęcia):

Teksty źródłowe (we fragmentach); podręczniki (we fragmentach): G. Reale, Historia filozofii; W. Tatarkiewicz: Historia filozofii; F. Copleston: Historia filozofii.

Literatura uzupełniająca spośród:

K. Kaszyński: Historia filozofii. Wybór tekstów; W. Heinrich: Zarys historii filozofii; D. Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów.

Zakres tematów:

Treści spośród:

1. Jońscy i italscy filozofowie przyrody: Tales z Miletu, Anaksymenes, Anaksymander, Heraklit z Efezu; pitagoreizm; Ksenofanes i eleaci: Parmenides, Zenon z Elei, Melissos z Samos; atomiści greccy.

2. Sofiści: powstanie, cele i natura ruchu sofistycznego; Protagoras, Gorgiasz, Prodikos z Keos, Hippiasz i Antyfont.

3. Sokrates: etyka, teologia i dialektyka sokratejska.

4. Platon – teoria idei i teoria zasad, „mit jaskini”.

5. Arystoteles – metafizyka i nauki teoretyczne, nauki praktyczne. Podstawowe podobieństwa między Platonem a Arystotelesem.

6. Epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm i eklektyzm.

7. Aureliusz Augustyn, Tomasz z Akwinu, spór o uniwersalia.

8. G. Pico della Mirandola: pojęcie homo faber, droga człowieka do doskonałości, N. Machiavelli: realizm polityczny.

9. Kartezjusz: racjonalizm, dualizm kartezjański i B. Pascal: prawdy rozumu i prawdy serca, zakład Pascala.

10. T. Hobbes: umowa społeczna, uprawnienia suwerena.

NAUCZANIE ZDALNE: zakres tematów pozostaje taki sam, jak dla zajęć tradycyjnych, jednak niektóre treści zostaną nieznacznie zredukowane w celu dostosowania ich do zdalnej formy zajęć.

Metody dydaktyczne:

Podające, eksponujące, poszukujące

NAUCZANIE ZDALNE: metody dydaktyczne pozostają takie same, jak dla zajęć tradycyjnych, zmienia się natomiast forma zajęć, które zostaną przeprowadzone za pomocą Microsoft Teams w czasie rzeczywistym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym.

1. Obecność na zajęciach, dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze, w przypadku kolejnej (-nych) nieobecności wymagane usprawiedliwienie (zaświadczenie lekarskie); 2. Zaliczenie kolokwium na koniec semestru zimowego; 3. Aktywny udział w zajęciach.

NAUCZANIE ZDALNE

Pisemne kolokwium na koniec semestru zimowego, które odbędzie się zdalnie.

Oceny :

90-100% - bardzo dobra

80-89% - dobra

60-79% - dostateczna

0-59% - niedostateczna

Aktywność (dodatkowe zadania dla chętnych).

W przypadku nieobecności na zajęciach, student jest zobowiązany do skontaktowania się z prowadzącym zajęcia i umówienia się na odrobienie zajęć za pośrednictwem dostępnych na UMK narzędzi do zdalnego ich przeprowadzania.

Uwagi:

II rok, filologia włoska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.