Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie [2512-s1GER3Z-SL] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [2512-s1GER3Z-SL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Waldemar Grzybowski
Literatura:

Abraham W., (ed.), Erklärende Syntax des Deutschen. Tübingen 1992;

Betten A., Neue Forschungen zur historischen Syntax des Deutschen. Tübingen 1990;

Brandt P., Dettmer, Dietrich R.-A., Schön G., Roter Faden. Eine Anleitung zum Studium der Sprachwissenschaft. Göttingen 1997;

Chomsky N., Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt/M 1969;

Tenże Lectures on Government and Binding. Dordrecht 1981;

Eisenberg P., Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart 1989;

Engel U., Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988;

Tenże Deutsche Syntax. Berlin 1982;

Eroms H.-W. Syntax der deutschen Sprache. Berlin/New York 2000;

Fanselow G., Felix S., Sprachtheorie. Tübingen 1987;

Grewendorf G., Aspekte der deutschen Syntax. Tübingen 1988;

Haider H., Deutsche Syntax - generativ. Tübingen 1993;

Helbig G., Buscha J., Deutsche Grammatik. 9. Aufl. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig 1986;

Heringer H.-J., Deutsche Syntax. Berlin 1972;

Stechow A. v. Sternefeld, Bausteine syntaktischen Wissens. Ein Lehrbuch der generativen Grammatik. Opladen 1988.

Wszystkie potrzebne materiały do seminarium będą udostępnione w odpowiedniej zakładce na platformie Moodle.

Zakres tematów:

Temat wiodący seminarium:

Składnia tekstów współczesnego języka niemieckiego.

Praktyczne analizy składniowe będą prowadzone na krótkich tekstach literackich, publicystycznych, dziennikarskich, a także na tekstach (pisanych) powstających w komunikacji dnia codziennego.

Uczestnicy seminarium zapoznają się tradycyjnymi teoriami składni oraz przyswajają sobie praktyczne umiejętności analizy składniowej, które wykorzystują w analizach zawartych w swoich przyszłych pracach dyplomowych oraz na polu praktycznej nauki języka niemieckiego.

W ramach zajęć specjalizacyjnych realizowane są następujące zagadnienia:

- zdanie: definicje zdania, części zdania, plany budowy zdania, znaczenia zdania,

- zdania elementarne i kompleksowe

- zdania elementarne

- zdania kompleksowe

- koordynacja / współrzędność

- subordynacja / podrzędność

- atrybucja

- bezokolicznik i struktury bezokolicznikowe

Nowsze modele opisu składniowego:

- struktura konstytuentów

- fraza nominalna i fraza determinująca

- fraza werbalna i zdanie

- podmiot i orzeczenie w składni tradycyjnej

- argument i predykat w logice

- frazy przyimkowe

- frazy przysłówkowe

- frazy negacji.

Zajęcia prowadzone zdalnie za pomocą komunikatora Skype lub Microsofort Teams. Początkowe zajęcia - nauka umiejętności redakcyjnych tekstu pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Praca nad tekstem pracy dyplomowej - korekta, wspólne omówienie, konsultacje online.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze I jest aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym, zbudowanie konspektu pracy i napisanie jednego rozdziału pracy dyplomowej.

Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze II jest dostarczenie gotowej pracy licencjackiej. Wszystkie części składowe muszą być konsultowane z prowadzącym. Każdy rozdział będzie poddany korekcie. Wszelkie wątpliwości omawiane będą przy użyciu komunikatora Skype lub Microsofort Teams.

Materiały, które są niedostępne w celu napisania pracy (której temat został wcześniej uzgodniony z prowadzącym), będą po wcześniejszym uzgodnieniu (i w ramach możliwości) dostarczane na platformę Moodle.

Na platformie zamieszcza będą także inne przydatne materiały dotyczące omawianego w pierwszym semestrze tematu.

Uwagi:

W. Grzybowski - III rok, filologia germańska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)