Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa 2513-s2ROM2Z-SPJ
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa 2513-s2ROM2Z-SPJ
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Literatura:

Literatura spośród (potrzebne materiały zostaną przesłane studentom przez prowadzącego zajęcia):

BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

BARTMIŃSKI J., O pojęciu językowego obrazu świata w: Językowe podstawy obrazu świata, red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 11-21.

CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

Evans V, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Universitas, 2010.

KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

KRZESZOWSKI T. P., Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych, „Etnolingwistyka”, 1994, s. 29-51.

LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.

TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

TAYLOR, J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, Kraków: Universitas, 2001.

TAYLOR, J. R., Gramatyka kognitywna,, Kraków: Universitas, 2007.

WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Zakres tematów:

Zakres tematów spośród:

I. Współczesne kierunki humanistyczne w językoznawczym badaniu tekstów pisanych

1. Znaczenie hermeneutyki w interdyscyplinarnym podejściu badawczym

2. Antropologia lingwistyczna

3. Kognitywizm

II. Semantyka

1. Definicja znaczenia

2. Znaczenie w badaniach językoznawczych

3. Semantyka kognitywna

Kategoryzacja

Modelowanie w kognitywizmie

III. Zagadnienie metafory

Metafora w ujęciu G. Lakoffa i M. Johnsona

IV. Językoznawstwo kulturowe

Językowy obraz świata

Prototyp, stereotyp, wartościowanie

V. Tekst, dyskurs - definicje, analiza na przykładach.

Metody dydaktyczne:

Poszukujące, podające.

NAUCZANIE ZDALNE: metody dydaktyczne pozostają takie same, jak dla zajęć tradycyjnych, zmienia się natomiast forma zajęć, które zostaną przeprowadzone za pomocą Microsoft Teams w czasie rzeczywistym.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

3. Ustne zaliczenie materiału z zajęć.

NAUCZANIE ZDALNE

Ustne zaliczenie materiału z zajęć.

Aktywność.

W przypadku nieobecności na zajęciach, student jest zobowiązany do skontaktowania się z prowadzącym zajęcia i umówienia się na odrobienie zajęć za pośrednictwem dostępnych na UMK narzędzi do zdalnego ich przeprowadzania.

Uwagi:

II rok, filologia romańska s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.