Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1100-12-Z13-0-SemDyp
Rok akademicki 2020/21
Seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 1100-12-Z13-0-SemDyp
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020/21) (w trakcie)
Seminarium (SEM), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 9:40 - 11:10
(sala nieznana)
każda środa, 14:40 - 16:10
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-12 14:40 : 16:10 sala
2021-05-19 14:40 : 16:10 sala
2021-05-26 14:40 : 16:10 sala
2021-06-02 14:40 : 16:10 sala
2021-06-09 14:40 : 16:10 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Monika Maksim
Literatura:

Pozycje literatury odpowiednie do realizowanego tematu pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

Na seminarium realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy. Praca może mieć charakter teoretyczny, teoretyczno-empiryczny lub teoretyczno-projektowy. Przykładowa tematyka prac:

I Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Polityka personalna w wybranej organizacji (firmie, instytucji)

2. Polityka personalna organizacji w warunkach różnorodności kulturowej

3. System zarządzania kompetencjami jako narzędzie wspomagające realizację procesów kadrowych w organizacji

4. Wartościowanie pracy na przykładzie wybranej organizacji

5. Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy

6. Rekrutacja i selekcja pracowników. E-rekrutacja. Headhunting

7. Adaptacja społeczno-zawodowa na przykładzie wybranej organizacji

8. Derekrutacja pracowników

9. Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji

10. Oceny okresowe pracowników

11. Rozwój kompetencji pracowników. Polityka szkoleniowa na przykładzie wybranej organizacji.

12. Zarządzanie talentami na przykładzie wybranej organizacji

13. Coaching i mentoring jako instrumenty wspomagające rozwój kariery zawodowej

14. Zarządzanie karierą zawodową

15. System motywowania w wybranej organizacji i jego skuteczność

16. Motywowanie poprzez zaangażowanie. Motywowanie wybranych grup zawodowych

17. Motywowanie materialne i niematerialne

18. Badanie satysfakcji pracowników wybranej organizacji

19. System wynagrodzeń na przykładzie wybranej organizacji. Wynagradzanie różnych grup zawodowych.

20. Zarządzanie różnorodnością jako koncepcja zarządzania personelem

21. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym, wykorzystanie programów work life balance

22. Zarządzanie wiekiem w wybranej organizacji

23. Patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Programy antymobbingowe w wybranej organizacji

24. Wypalenie zawodowe i jego profilaktyka

25. Stres w miejscu pracy i jego profilaktyka

II Rynek pracy

1. Bezrobocie i jego przyczyny na lokalnym rynku pracy

2. Bezrobocie długookresowe, bezrobocie młodzieży, absolwentów, kobiet, osób starszych na wybranym rynku pracy ( w skali kraju, województwa, powiatu)

3. Zatrudnienie, elastyczne formy zatrudnienia, underemployment

4. Szczególne cechy rynku pracy (rynek pracy w skali wybranego regionu, miasta lub powiatu)

5. Grupy problemowe na rynku pracy (bezrobotni o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni, młodzież, kobiety, niepełnosprawni, osoby starsze)

6. Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy i ich skuteczność (pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, zatrudnienie subsydiowane)

7. Publiczne służby zatrudnienia – funkcje, formy działania, warunki funkcjonowania i skuteczność

8. Wykorzystanie funduszy europejskich do rozwiązywania problemów na polskim rynku pracy w skali ogólnopolskiej lub lokalnej (wysokie bezrobocie, niedopasowania kwalifikacyjne, niska jakość zasobów pracy)

9. Zatrudnianie imigrantów

10. Nierówności, dyskryminacja na rynku pracy

Poza określoną wyżej problematyką realizowane mogą być prace o innej tematyce zaproponowanej przez Państwa i uzgodnionej z promotorem.

Metody dydaktyczne:

prezentacje studentów, dyskusje grupowe, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

I semestr - przygotowanie konspektu pracy i napisanie I rozdziału

II semestr - napisanie II i III rozdziału pracy

Uwagi:

grupa - dr Monika Maksim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.