Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [1000-M1SEM] Rok akademicki 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [1000-M1SEM]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020/21] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 12:00 - 14:00
sala SS2
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Bułatek
Literatura:

Literatura zostanie dostosowana indywidualnie do konkretnego tematu

Zakres tematów:

I. Matematyczne modele ekonomiczne (przedstawienie konkretnego modelu, przygotowanie podstaw teoretycznych do niego)

II. Elementy analizy funkcjonalnej

III. Zagadnienia z topologii metrycznej i ich zastosowania

Wszystkie proponowane tematy są dobierane tak, by praca dyplomowa była rozszerzeniem wybranych zagadnień znanych z kursu analizy matematycznej, wstępu do matematyki, algebry liniowej.

Metody dydaktyczne:

Referaty studentów dotyczące tematów prac dyplomowych oraz zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z seminarium ma wpływ jakość pracy studenta w ciągu semestru (przygotowanie referatów, ich jakość itp)

Ocena pracy dyplomowej:

Bardzo dobra – student samodzielnie i prawidłowo dobiera literaturę do opracowywanego zagadnienia, wykazuje się inwencją, samodzielnie przeprowadza rozumowania matematyczne, bardzo dobrze stosuje formalizm matematyczny, przedstawia problem w szerszym kontekście na podstawie dostępnych źródeł, bezbłędnie prezentuje opracowywany temat zarówno w wersji skrótowej (krótki opis tematu, referat wstępny, referat końcowy) jak i pełnej (praca dyplomowa), umie samodzielnie zredagować pracę dyplomową z uwzględnieniem wszystkich reguł dotyczących prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.), potrafi dojrzale spojrzeć na zagadnienia poznane w czasie studiów i przedstawić je na tle całej wiedzy ze studiów w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Dobra – student przy pewnej pomocy prawidłowo dobiera literaturę do opracowywanego zagadnienia, samodzielnie przeprowadza rozumowania matematyczne, prawidłowo stosuje formalizm matematyczny, przedstawia problem w szerszym kontekście na podstawie dostępnych źródeł, bez większych błędów prezentuje opracowywany temat zarówno w wersji skrótowej (krótki opis tematu, referat wstępny, referat końcowy) jak i pełnej (praca dyplomowa), umie przy niewielkiej pomocy opiekuna zredagować pracę dyplomową z uwzględnieniem wszystkich reguł dotyczących prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.), potrafi zagadnienia poznane w czasie studiów przedstawić w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Dostateczna – student przy pomocy opiekuna prawidłowo dobiera literaturę do opracowywanego zagadnienia, prawidłowo stosuje formalizm matematyczny, opracowanie problemu potrafi opatrzyć elementarnym wstępem na podstawie dostępnych źródeł, bez większych błędów prezentuje opracowywany temat zarówno w wersji skrótowej (krótki opis tematu, referat wstępny, referat końcowy) jak i pełnej (praca dyplomowa), umie przy pomocy opiekuna zredagować pracę dyplomową z uwzględnieniem wszystkich reguł dotyczących prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.), umie zrozumieć wskazane błędy i dokonać poprawek, rozumie przedstawiane w czasie swoich referatów zagadnienia poznane w czasie studiów i przedstawia je w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Niedostateczna – student nie potrafi w poprawny sposób skorzystać z literatury w celu opracowania zagadnienia matematycznego, popełnia błędy w stosowaniu formalizmu matematycznego,

lub: nie przygotował samodzielnie pracy dyplomowej uwzględniającej wszystkie reguły dotyczące prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.)

lub: w niewystarczającym stopniu rozumie przedstawiane w czasie swoich referatów zagadnienia poznane w czasie studiów i nie potrafi ich przedstawić w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Uwagi:

3mie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)