Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej XIX w. 2506-s1POL2Z-HLPDZ-K
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia literatury polskiej XIX w. 2506-s1POL2Z-HLPDZ-K
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogdan Burdziej, Agnieszka Górska, Grażyna Halkiewicz-Sojak
Literatura:

Uwaga: termin zajęć online: poniedziałek godzina 9.30-11.00

Literatura - zob. niżej "Zakres tematow".

Zakres tematów:

Tematyka zajęć. Teksty

1. Wprowadzenie. Charakterystyka epoki. Tło historyczne i kulturowe. Podręczniki. Lista lek¬tur. Tematy prac zaliczeniowych. Program ćwiczeń. Zasady i terminy zaliczenia ćwiczeń, wymagania: aktywny udział w zajęciach, obecność [limit nieobecności: 2, każda następna zali-czana ustnie lub pisemnie], sprawdzian z biografii pisarzy, praca zaliczeniowa.

2. Romantyczne kontynuacje i przełom pozytywistyczny. A. Witkowska, Po 1863, [w:] taż, Wielkie stulecie Polaków, 1987, s. 163-189. A. Witkowska, Literatura romantyzmu, 1986, tu: „Romantyzm wobec pozytywizmu”, s. 315-319. H. Markiewicz, Spór o przełom pozytywistyczny, [w:] tenże, Literatura i historia, 1994, s. 36-54.

3-4. Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej i pytań współczesności. Spór o wizję historii - F. Faleński, Jako Julian Zaprzaniec zabit od Pana (1862), A. Asnyk, Julian Apo¬stata (1864). Spór o poezję: A. Asnyk, Publiczność i poeci (1869); M. Konopnicka, Poezja (1880).

5. Kształtowanie się programu literackiego. E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprać. J. Kulczycka-Saloni (BN 1249).

6. Literatura tendencyjna. Kwestia kobieca w powieści - E. Orzeszkowa, Marta (1873).

7. Proza historyczna - H. Sienkiewicz, Niewola tatarska (1881).

8. Powstanie styczniowe w noweli. Zagadnienie języka ezopowego - B. Prus, Omyłka (1884).

9. Literatura zesłańcza (zsyłkowa). Martyrologia i egzotyka - A. Szymański, Dwie modlitwy (Szkice, 1890).

10. Nowela dojrzałego realizmu. Problem śmierci - M. Konopnicka, W dolinie Skawy (1890).

11. Nowela dojrzałego realizmu. „Kwestia żydowska” - E. Orzeszkowa, Ogniwa (z tomu Melancholicy, 1896, t. 1).

12. Nowela dojrzałego realizmu. Problem zbrodni i kary - E. Orzeszkowa, W zimowy wieczór (1888).

13. Naturalizm i „kwestia chłopska” w powieści - Placówka (1886) B. Prusa.

14. Poezja M. Konopnickiej - wiersze o tematyce włoskiej, malarskiej, profetycznej.

15. Zapowiedzi modernizmu. Powieść psychologiczna – H. Sienkiewicz, Bez dogmatu (1889-1890, 1891). Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja wybranych utworów literackich i publicystycznych na tle epoki. Dyskusja problemowa. Prezentacja dokumentów epoki (czasopisma, książki, rękopisy, inne archiwalia z zasobów internetu). Referowanie wybranych zagadnień przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach prowadzonych online. Udział w dyskusji. Referowanie zagadnień. Pisemna praca zaliczeniowa.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z

konwersatorium tego przedmiotu

Uwaga: termin zajęć online: poniedziałek godzina 9.30-11.00

Uwagi:

II rok, filologia polska s1 - współprowadzenie zajęć: mgr Agnieszka Górska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.