Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z filozofii 2506-s1POL1Z-WZZF
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wybrane zagadnienia z filozofii 2506-s1POL1Z-WZZF
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Abriszewska
Literatura:

Na zajęciach będą omawiane między innymi (w porozumieniu ze studentami lista lektur może ulec zmianie):

G. Reale, Historia filozofii satrożytnej, t. 1., przeł.E. I. Zieliński, Lublin 1993, s. 303-310; 326-340; 369-382.

Platon, Państwo, ks. VII (metafora jaskini)

Matrix, reż. Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Jean-Paul Sartre, „Egzystencjalizm jest humanizmem” w: tenże, „Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem”, przeł. M. Kowalska, J. Krajewski, Warszawa 2001, s. 125-168.

Hans-Georg Gadamer, "Aktualność piękna", przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1993, wybrane fragmenty.

Stanley Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, wstęp R. Rorty i A. Szahaj, red. A. Szahaj, Kraków 2002, tu: Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, s. 81-98, przeł. A. Grzeliński.

Marshall McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001, tam: Wywiad dla Playboya. Szczera rozmowa z arcykapłanem popkultu i metafizykiem mediów, s. 332-353.

Anna Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa 2103, tu: ss 22 – 41.

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T. P. Krzeszowski, Aletheia, Warszawa 2010, wybrane fragmenty.

Opcjonalnie:

Michel Foucault. Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. i wstęp D. Leszczyński i L. Rasiński, PWN, Warszawa – Wrocław 2000, i Seksualność i władza, s. 201-218.

Leszek Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1984, tu: Szukanie barbarzyńcy – złudzenia uniwersalizmu kulturowego, s. 11-25.

Pozostała literatura podmiotu jest ustalana w trakcie zajęć, kluczem będą konkretne zagadnienia: estetyka, ontologia, epistemologia etc. Wymienione powyżej pozycje również, po ustaleniu z uczestnikami zajęć, mogą ulec zmianie.

Podręczniki (przykłady)

E. Baldwin, B. Longhurts, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith,

Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007. wybrane fragmenty

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków 2007.

Chris Baker, Studia kulturowe i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005.

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstep i redakcja, G. Godlewski, Warszawa 2004.

Zakres tematów:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień z historii filozofii. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związków literaturoznawstwa i filozofii. Przedmiotem analiz będą zarówno teksty stricte filozoficzne jak i z pogranicza dziedzin takich jak antropologia, socjo- etnolingwistyka, kulturoznawstwo,teoria literatury. Na zajęciach będą rozpatrywane takie pojęcia / problemy jak interpretacja, kontekst medium etc. towarzyszyć temu będzie budowanie słownika podstawowych pojęć, kategorii filozoficznych, wyróżnianie działów filozofii (ontologia, epistemologia, etyka, estetyka).

Metody dydaktyczne:
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zdalne, techniki prowadzenia, metody i kryteria oceniania

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie (przez pocztę USOS), pisaniu prac.

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur; K_W10, K_U02, K_K03), wykonywanie na bieżąco zadań (w terminie;K_W10, K_U02) będą podlegać ocenie.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Uwagi:

I rok, filologia polska s1 - zajęcia do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.