Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 2502-s1LPC1Z-F
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Filozofia 2502-s1LPC1Z-F
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Abriszewska
Literatura:

Na zajęciach będą omawiane między innymi (w porozumieniu ze studentami lista lektur może ulec zmianie):

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1., przeł.E. I. Zieliński, Lublin 1993, s. 326-340; 369-382.

Platon, Państwo, ks. VII (metafora jaskini)

Matrix, reż. Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Jean-Paul Sartre, „Egzystencjalizm jest humanizmem” w: tenże, „Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem”, przeł. M. Kowalska, J. Krajewski, Warszawa 2001, s. 125-168.

Hans-Georg Gadamer, "Aktualność piękna", przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1993, wybrane fragmenty.

Stanley Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, wstęp R. Rorty i A. Szahaj, red. A. Szahaj, Kraków 2002, tu: Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, s. 81-98, przeł. A. Grzeliński.

Marshall McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001, tam: Wywiad dla Playboya. Szczera rozmowa z arcykapłanem popkultu i metafizykiem mediów, s. 332-353.

Anna Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa 2103, tu: ss 22 – 41.

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T. P. Krzeszowski, Aletheia, Warszawa 2010, wybrane fragmenty.

Roland Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, tu: Mit, dzisiaj, s. 237-264.

Do wyboru:

Robert B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszek, Gdańsk 2002, wybr. fragmenty.

John Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikacją, Wrocław 1998, s. 89-110.

Pozostała literatura podmiotu jest ustalana w trakcie zajęć, kluczem będą konkretne zagadnienia: estetyka, ontologia, epistemologia etc. Wymienione powyżej pozycje również, po ustaleniu z uczestnikami zajęć, mogą ulec zmianie.

Podręczniki (pomocniczo)

E. Baldwin, B. Longhurts, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith,

Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007. wybrane fragmenty

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków 2007.

Chris Baker, Studia kulturowe i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005.

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstep i redakcja, G. Godlewski, Warszawa 2004.

Zakres tematów:

Przedmiotem analiz będą zarówno teksty stricte filozoficzne jak i z pogranicza dziedzin takich jak antropologia, socjo- etnolingwistyka, kulturoznawstwo,teoria literatury. Na zajęciach będą rozpatrywane takie pojęcia / problemy jak interpretacja, kontekst medium etc. towarzyszyć temu będzie "budowanie słownika", czyli rozumienie podstawowych pojęć, kategorii filozoficznych, wyróżnianie działów filozofii (ontologia, epistemologia, etyka, estetyka).

Metody dydaktyczne:

Patrz, sylabus główny.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena z kolokwium kończącego kurs (termin kolokwium - przedostatnie zajęcia, próg zaliczenia na ocenę dostateczną: 50% ) oraz ocena aktywności i stopnia przygotowania (znajomość zadawanych lektury, przygotowywanie referatów itd.).

Dopuszczalne są dwie nieobecności, trzecia i czwarta oznacza, odpowiednio, jedno, dwa dodatkowe pytania na kolokwium; piąta nieobecność jest równoznaczna z koniecznością przygotowania dodatkowej pracy, której temat ustalany jest z prowadzącą zajęcia.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Zajęcia zdalne, techniki prowadzenia, metody i kryteria oceniania

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć lub w innym wskazanym terminie zadań, pytań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie (przez pocztę USOS) lub napisania krótkich prac.

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur; K_W06 , K_U02, K_K01), wykonywanie na bieżąco zadań oddawanych w terminie (prac, referatów etc.; K_W06 , K_U02) będą podlegać ocenie.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Uwagi:

I rok, lingwistyka praktyczna i copywriting s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.