Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja (językoznawcza) 2513-s2ROM1Z-SPECJ
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Specjalizacja (językoznawcza) 2513-s2ROM1Z-SPECJ
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Literatura:

Literatura spośród (potrzebne materiały zostaną przesłane studentom przez prowadzącego zajęcia):

T Milewski, Językoznawstwo, 1967, PWN, Warszawa.

I. Bobrowski, 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

R. Grzegorczykowa, 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

R. Grzegorczykowa, 2007, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

A. Heinz, 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, PWN, Warszawa.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

J. Lyons, Semantyka, t.1, PWN, Warszawa.

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, 2002, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

M.-A. Paveau, G.-É. Sarfati, 2009, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, FLAIR, Kraków.

E. Tabakowksa (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, UNIVERSITAS, Kraków.

A. Wierzbicka, 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

A. Wierzbicka, 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

J. Wierzchowski, 1980, Semantyka językoznawcza, PWN, Warszawa.

Zakres tematów:

Zakres tematów spośród:

Semantyka strukturalna

Semantyka generatywna

Semantyka kognitywna

Semantyka w lingwistyce kulturowej

Zastosowanie semantyki w gramatyce opisowej, dydaktyce, leksykografii, traduktologii

Analiza kontrastywna (na przykładzie języków francuskiego i polskiego) oparta na analizie semantycznej

Dyskurs, tekst (lingwistyka tekstu: kryteria tekstowości w ujęciu R.-A. de Beaugrande'a i W.U. Dresslera)

Metody dydaktyczne:

Podające, poszukujące

NAUCZANIE ZDALNE: metody dydaktyczne pozostają takie same, jak dla zajęć tradycyjnych, zmienia się natomiast forma zajęć, które zostaną przeprowadzone za pomocą Microsoft Teams w czasie rzeczywistym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

3. Prezentacja na zaproponowane tematy.

ZDALNE NAUCZANIE

Przygotowanie prezentacji na zaproponowane tematy.

Aktywność.

W przypadku nieobecności na zajęciach, student jest zobowiązany do skontaktowania się z prowadzącym zajęcia i umówienia się na odrobienie zajęć za pośrednictwem dostępnych na UMK narzędzi do zdalnego ich przeprowadzania.

Uwagi:

I rok, filologia romańska s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.