Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych 2751-BN-S1-2-BD
Semestr zimowy 2020/21
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Bazy danych 2751-BN-S1-2-BD
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 14:00 - 16:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Hajduk
Strona domowa grupy: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1121
Literatura:

J. S. Bowman, S. L. Emerson, M. Darnovsky, "Podręcznik języka SQL", wydanie trzecie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Język SQL: CRUD, funkcje grupowe, złączenia, podzapytania.

2. Aspekty bezpieczeństwa w bazach danych: szyfrowanie danych, polecenia GRANT, REVOKE, integralność danych, transakcje, blokady, perspektywy.

3. Projektowanie baz danych z użyciem MySQL Workbench: diagramy relacji encji, generowanie bazy danych z modelu danych.

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę końcową składają się trzy odrębnie oceniane części:

a) na koniec semstru oceniany jest mikroprojekt bazodanowy,

b) w drugiej połowie semestru przeprowadzany jest jeden sprawdzian z podstaw języka SQL,

c) oceniane są zadania domowe w liczbie (plus-minus) jedno proste zadanie co 2 zajęcia.

2. Ocena końcowa jest, z grubsza (por. pkt. 3,4,5), średnią arytmetyczną trzech ocen: oceny z mikroprojektu (1a), oceny ze sprawdzianu (1b), oraz końcowej oceny z zadań (1c).

3. Aby uzyskać ocenę pozytywną trzeba uzyskać co najmniej 2 pozytywne oceny spośród trzech ocen: (1a), (1b), (1c).

4. Aktywność na zajęciach jest uwzględniana w ocenie końcowej.

5. Wysoka ocena aktywności może podnieść ocenę końcową maksymalnie o jeden stopień.

6. Nieusprawiedliwione nieobecności obniżają ocenę aktywności.

7. W razie uzyskania oceny niedostatecznej uczestnikowi zajęć przysługuje co najmniej jeden termin poprawkowy, przy czym dotyczy to każdej z ocen z punktów: (1a), (1b), (1c).

Uwagi:

Dr A. Hajduk - gr 1 - BN - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.