Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu 2500-s1NA2L-EG
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Emisja głosu 2500-s1NA2L-EG
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1820
Literatura:

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu, Warszawa 2012.

D. Dąbrowska, A. Dziwińska, Emisja głosu. Wybrane zagadnienia o higienie i artykulacji, Wałbrzych 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

K. Linklater, Uwolnij swój głos, Kraków 2012.

H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko, Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania, Warszawa 1998.

A. Mitrinowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia głosu i mowy, Warszawa 1958.

A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008.

M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

B. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela: wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

M. Rokitiańska, H. Laskowska, Zdrowy głos, Bydgoszcz 2003.

M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.

B. Tarasiewicz, mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2004.

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

B. Werner, Głos i jego zaburzenia, Wrocław 2004.

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998.

M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 2002.

Zakres tematów:

Głos - język - komunikacja. Budowa i zasady funkcjonowania narządów mowy.

Etapy wytwarzania głosu przez człowieka: oddech, fonacja, artykulacja.

Zasady właściwej higieny aparatu mowy.

Choroby zawodowe narządu głosu.

Szczegółowe i całościowe techniki i ćwiczenia relaksacyjne.

Ćwiczenia fonacyjne, wdechowe, wydechowe, rezonansowe w celu wykształcenia prawidłowej czynności fonacyjnej, prawidłowego toru oddechowego, właściwego używania rezonatorów.

Analiza, autoanaliza i poprawianie poszczególnych elementów procesu emisyjnego.

Rola poprawnej artykulacji w wygłoszeniu tekstu. Ćwiczenia artykulacyjne.

Zasady poprawnej interpretacji głosowej tekstu (frazowanie, intonacja). Ćwiczenia dykcyjne.

Opracowanie tekstu do wygłoszenia.

Metody dydaktyczne:

Prowadzący łączy w ramach zajęć stacjonarnych metody dydaktyczne podające i eksponujące z metodami poszukującymi, a szczególnie problemowymi i ćwiczeniowymi.

W ramach zajęć zdalnych prowadzonych synchronicznie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, wspomaganych aktywnościami asynchronicznymi w ramach kursu na platformie Moodle, stosowane są metody oparte na współpracy, rozwijające refleksyjne myślenie, służące prezentacji treści, dyskusji, odnoszące do autentycznych i fikcyjnych sytuacji.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne trzy nieobecności.

Końcowe zaliczenie w formie testu i sprawdzianu praktycznego.

W wypadku zajęć prowadzonych zdalnie zaliczenie także będzie miało formę zdalną (MT, Moodle)

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

W wypadku zajęć prowadzonych zdalnie końcowe zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie stacjonarnej (test) i zdalnej (sprawdzian praktyczny).

Uwagi:

II rok s1 - specjalność nauczycielska Wydziału Humanistycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.