Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii 2515-s1WL2L-HF
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia filozofii 2515-s1WL2L-HF
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-14 09:45 : 11:15 sala
2021-04-21 09:45 : 11:15 sala
2021-04-28 09:45 : 11:15 sala
2021-05-05 09:45 : 11:15 sala
2021-05-12 09:45 : 11:15 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Filip Olkiewicz
Literatura:

Literatura podstawowa spośród (potrzebne materiały zostaną udostępnione studentom przez prowadzącego zajęcia za pomocą Microsoft Teams):

Teksty źródłowe (we fragmentach); podręczniki (we fragmentach): W. Tatarkiewicz: Historia filozofii; F. Copleston: Historia filozofii.

Literatura uzupełniająca spośród:

K. Kaszyński: Historia filozofii. Wybór tekstów; W. Heinrich: Zarys historii filozofii; T. Kroński: Kant; Z. Kuderowicz: Hegel i jego uczniowie; J. Garewicz: Schopenhauer; Z. Kuderowicz: Nietzsche; I. Wojnar: Bergson.

Zakres tematów:

Treści spośród:

1. Empiryzm brytyjski: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume

2. Oświecenie francuskie: J. J. Rousseau.

3. I. Kant: przewrót kopernikański, imperatyw kategoryczny

4. G. W. F. Hegel: teza-antyteza-synteza.

5. A. Schopenhauer: zagadnienie cierpienia

6. F. Nietzsche: dwa typy moralności, pojęcie nadczłowieka

7. H. Bergson: intuicjonizm.

8. Egzystencjalizm (S. Kierkegaard, J. P. Sartre)

9. Feminizm (S. de Beauvoir).

10. E. Lévinas: etyka, relacja ja-ty, „twarz”

11. P. Ricœur: hermeneutyka, symbolika zła, filozofia języka.

NAUCZANIE ZDALNE: zakres tematów pozostaje taki sam, jak dla zajęć tradycyjnych, jednak niektóre treści zostaną nieznacznie zredukowane w celu dostosowania ich do zdalnej formy zajęć.

Metody dydaktyczne:

Podające, eksponujące, poszukujące

NAUCZANIE ZDALNE: metody dydaktyczne pozostają takie same, jak dla zajęć tradycyjnych, zmienia się natomiast forma zajęć, które zostaną przeprowadzone za pomocą Microsoft Teams w czasie rzeczywistym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach, dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze, w przypadku kolejnej (-nych) nieobecności wymagane usprawiedliwienie (zaświadczenie lekarskie); 2. Aktywny udział w zajęciach (aktywność na zajęciach, zadania dla chętnych).

NAUCZANIE ZDALNE

Egzamin, który odbędzie się zdalnie lub stacjonarnie.

Oceny :

90-100% - bardzo dobra

80-89% - dobra

60-79% - dostateczna

0-59% - niedostateczna

Aktywność (aktywny udział w zajęciach, dodatkowe zadania dla chętnych).

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

W przypadku nieobecności na zajęciach, student jest zobowiązany do skontaktowania się z prowadzącym zajęcia i umówienia się na odrobienie zajęć za pośrednictwem dostępnych na UMK narzędzi do zdalnego ich przeprowadzania.

Uwagi:

II rok, filologia włoska s1 - współprowadzenie zajęć: mgr Filip Olkiewicz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.