Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka języka francuskiego 2513-s2ROM1L-SJF
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Stylistyka języka francuskiego 2513-s2ROM1L-SJF
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Krzysztof Trojanowski
Literatura:

Podstawowa

Chovelon B., Barthe M., "Expression et style. Perfectionner son expression en français", FLE PUG, Grenoble 2015.

Uzupełniająca:

(wybrane i udostępnione przez prowadzącego fragmenty z opracowań):

A. Vervier, Rédaction claire, EDI PRO, Paris, 2012.

C. Morhange-Begue Mieux rédiger - 100 exercices: construire ses phrases, simplifier son expression, pratiquer des exercices de réécriture , Hatier, Paris, 2003.

Les figures de style, 100 exercices, Hatier Parascolaire, Paris, 2004.

A. Spicher, Savoir Rédiger Les Techniques pour Écrire avec Clarté et Efficacité, ELLIPSES, Paris, 2014.

A. Lesot, Mieux rédiger. L'essentiel pour améliorer son expression, Bescherelle poche, Paris, 2018.

Savoir rédiger, Les indispensables Larousse, 2016.

J. Soulie, Trucs et astuces pour écrire sans faute, Le Petit Livre, 2016.

Arénilla-Béros A., Améliorez votre style 2, Hatier, Paris 2002.

Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993.

Cressot M., Le style et ses techniques, Paris, 1963.

Dictionnaire des difficultés de la langue française, Larousse, Paris 1995.

Difficultés grammaticales, Larousse, Bordas, Paris 1995.

Joyeux M., Les figures de style : 100 exercices avec corrigés, Hatier, Paris 1995.

Julaud, J-J., 10 règles de français pour faire 99% de fautes en moins, Editions First, Paris 2017.

Perrin-Naffkakh A., Stylistique. Pratique du commentaire, Paris, 1989.

Pierrot A., Stylistique de la prose, Paris, 1993.

Poisson-Quinton S., Mimran R., Expression écrite, niveau 4, Paris, 2017.

Wilczyńska W., B. Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.

Zakres tematów:

1. Les articulations logiques de la langue française (expressions de la cause, de la conséquence, du but, de l'ordre, de la volonté, de la condition, de l'hypothèse, de la comparaison, de la concession, de l'opposition, de la restriction).

2. L'expression de l'opinion (de la certitude, du doute).

3. L'expression du temps (de l'antériorité, de la postérité).

4. Ćwiczenia w rozpoznawaniu wariantów stylistycznych j. francuskiego: środki leksykalne i gramatyczne właściwe poszczególnym stylom funkcjonalnym i rejestrom.

5. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne służące poszerzaniu praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia polskich i francuskich tekstów o różnym nacechowaniu stylistycznym.

6. Ćwiczenia przekładowe.

Metody dydaktyczne:

- opis

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Kryteria ewaluacji ciągłej:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach i udział w dyskusjach

- dokonywanie ustnego i pisemnego przekładu tekstów w trakcie zajęć.

- prace domowe

Kryteria ewaluacji końcowej:

- test pisemny sprawdzający omawiane na zajęciach aspekty w ujęciu praktycznym.

Skala ocen:

> 90% - bdb

85-89% - db+

80-84% - db

75-79% - dst+

60-74% - dst

< 60% - ndst

Uwagi:

I rok, filologia romańska s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.