Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska sztuka ludowa i nieprofesjonalna 2525-s1ETN1L-PSLN
Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polska sztuka ludowa i nieprofesjonalna 2525-s1ETN1L-PSLN
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Nadolska-Styczyńska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jackowski A., Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. Błachowski A., Skarby w skrzyni malowanej, czyli o sztuce ludowej inaczej, Warszawa 1974

2. Błachowski A., Polska wycinaka ludowa, MET Toruń, 1986

3. Bogucki J., Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983

4. Drozd – Piasecka M., Społeczne funkcje sztuki ludowej, „Etnografia Polska” T. XXVII, z.2, 1983

5. Grabowski J., Dyskusja nad zakresem pojęcia sztuki ludowej, „Polska Sztuka Ludowa” R.21 (1967) nr 4, s. 191 - 193

6. Grabowski J., Sztuka ludowa. Formy i regiony w Polsce, Warszawa 1967

7. Grabowski J., Dawny artysta ludowy, [w:] Granice sztuki, Białostocki J., Pietkiewicz K. (red.) Warszawa 1972

8. Jackowski A., O rzeźbach i rzeźbiarzach, Warszawa 1997

9. Jackowski A., Sztuka zwana naiwną, Warszawa 1983

10. Jackowski A., Obrazy ludowe, Lublin 1998

11. Jarnuszkiewiczowa J., Sztuka ludu polskiego, Warszawa 1967

12. Krzysztofowicz S., O sztuce ludowej w Polsce, Warszawa 1972

13. Paprocka W., Tradycja ludowa a kultura narodowa, „Etnografia Polska” T.XXVII z.2, 1983

14. Sztuka ludowa w Polsce, Fryś E., Iracka A., Pokropek M., (red.) Warszawa 1988

15. Wojciechowski A., Z dyskusji nad pojęciami „sztuka ludowa” i „ludowość w sztuce”, „Polska Sztuka Ludowa” R.7 (1953) nr 2.

16. Drozd-Piasecka M., Zachwycająco – wstydliwa strona kultury, „Etnografia Polska”, t. XLIX 2005, z. 1-2

17. Piątkowski Krzysztof, Kicz ante portas – kicz na piedestał, w: Sztuka – nie sztuka?. Fiderkiewicz Maria (red.), Wydawnictwo PRZESŁANIE, Mysłowice 1996

18. Piskorz-Branekowa Elżbieta, Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2009.

19. Sztuka – nie sztuka?. Fiderkiewicz Maria (red.), Wydawnictwo PRZESŁANIE, Mysłowice 1996

Zakres tematów:

Podczas zajęć omawiane będą nastepujące zagadnienia:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej

2. Badania nad sztuką ludową i nieprofesjonalną

3. Tradycyjna sztuka ludowa i jej charakterystyka: (tradycjonalizm, sakralność, powtarzalność wariantowość)

a. Tematy i formy wypowiedzi artystycznych ( regiony, wzornictwo, techniki)

4. Inspiracje sztuki ludowej i inspiracje sztuką ludową

5. Autor i jego dzieło

6. Przemiany w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej

7. Sztuka nieprofesjonalna, amatorska, kompensacyjna

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium , pokaz, pogadanka, Wykład konwersatoryjny, informacyjny, problemowy

studium przypadku,

W przypadku nauczania zdalnego:

Wykład konwersatoryjny, pokaz, wykład informacyjny, problemowy oraz

- metody oparte na współpracy

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny testowy (rozmaite typy pytań). zalicza 50 % uzyskanych punktów

W przypadku egzaminu przeprowadzanego zdalnie: egzamin ustny na platformie Teams

Uwagi:

I rok, etnologia-antropologia kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.