Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia obszarów pozaeuropejskich - Afryka 2525-s1ETN3Z-AOP-AF
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Antropologia obszarów pozaeuropejskich - Afryka 2525-s1ETN3Z-AOP-AF
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Nadolska-Styczyńska
Literatura:

1. „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

2. 16 opowiadań afrykańskich, Wybór M. Metelskiej, Iskry 1978;

3. Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo. red. J. Pawlik, M. Szupejko, Olsztyn 2009;

4. Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, Szczecin 2004

5. Buchalik L. Dawny świat Dogonów, Żory 2012

6. Dzieci żyjące na ulicy - nowe zjawisko miast afrykańskich, red. J. Różański, Warszawa 2004

7. Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, red. J. Różański, P. Szuppe, Studia i materiały Misjologiczne, t. 2

8. Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, 1994

9. Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruńskie Studia o sztuce Orientu, t. 4, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009;

10. J. Pawlik, Religijny wymiar choroby w tradycyjnych społecznościach afrykańskich, w: Werbiści a badania religiologiczne, Dialog kultur i religii, t. 1. Verbinum, 2005

11.Kurcz M., Za trzecią kataraktą, PTL, Wrocław2007

12.Pawlik J. , Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006;

13. Pawlik J.J. Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt. Lud, t. 85, 2001,

14. Pawlik J.J., Śmierć dziecka w Afryce, w : red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia lednickie spotkanie 6, ‘ Dusza maluczka a strata ogromna”. Poznań 2004

15. Plemię, państwo, demokracja, red. R. Vorbrich, Poznań 2007

16. Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2008;

17. Rybiński A., Tuaregowie z Sahary, Dialog, 1999

18. Szupejko Małgorzata, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, PAN, Warszawa 2007.

19.Świat Grup etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, , red. A. Posern-Zieliński, rozdział XIII i XIV ( R. Vorbrich)

20. Vorbrich R., Tradycyjna społeczność afrykańska a szkoła. Systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu, Lud, t. 86, 2002

21. Vorbrich R., Wódz jako funkcjonariusz. Despotyzm zdecentralizowany w społeczeństwie postplemiennym Kamerunu, Lud, t. 88, 2004

22.Wokół IV Katarakty, Społeczności Wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, W-wa 2005

23.Ząbek Maciej, Arabowie z Dar Hamid, Dialog 1998;

24. Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka, Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

25. Alicja Wrzesińska, Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych, Warszawa 2005;

26. Taże, Afrykańska młodzież i jej dzisiejszy świat, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994

27 J. Różański ( red.),Dzieci – ofiary wojny, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2005;

28. J. Różański, (red.) Dzieci głodujące i bez imienia, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2007

29.Małgorzata Szupejko, Społeczeństwo Bugandy: zmiana i rozwój, PAN, Warszawa 1992

30.30. Anna Nadolska-Styczyńska, Dzieci i rodzina Afryki Subsaharyjskiej w zainteresowaniach polskiej etnologii. Próba wstępnej charakterystyki zakresów badawczych, w: Poznać aby zrozumieć. Misyjny wymiar Kościoła. Księga jubileuszowa dedykowana ks. dr hab. Jackowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65 rocznicy urodzin, 40 lat kapłaństwa i 30- lecia pracy naukowej, red. Barbara Rozen, Roman Kordoński,Olsztyn 2017.

31. Urszula Markowska-Manista,Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej Na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba’Aka w Republice Środkowoafrykańsiej, Rocznik Pedagogiczny 36/2013

32. Jacek łapott. Afryka, kontynent specjalnej troski?,Forum politologiczne, t. 12, 2011, Olsztyn

33.KRYSTYNA SURMA,Edukacja młodego pokolenia w Ugandzie

jako szansa na integralny rozwój osoby,Annales Missiologici Posnanienses t. 20 (2015), s. 89-106

34.Jacek Jan PAWLIK SVD, STRUKTURALNE PRZEMIANY RODZINY

W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ W DOBIE NOWOCZESNOŚCI, Studia Elbląskie

XX (2019).

35. Edward Sito.Rodzina afrykańska u Ewe, część I, Afryka,2017 | 46 | 11-40

36. EX Africa SEMPER ALIQUID NOVI, t. I, II, III 2014

37 Kurcz Maciej, Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie, Katowice 2012

Zakres tematów:

Afryka I.

1. Tradycyjna rodzina afrykańska – zróżnicowanie i charakterystyka

2. Dziecko w tradycyjnej rodzinie afrykańskiej

3. Rola kobiety w tradycyjnych kulturach Afryki

4. Przemiany rodziny we współczesnej Afryce

5. Obrzędowość rodzinna i jej przemiany (inicjacje, ślub, pogrzeb)

6. Systemy społeczne oparte na podziale terytorialnym i systemy polityczne – tradycja i przemiany

7. Konflikty etniczne współczesnej Afryki

8. Konflikty społeczne współczesnej Afryki – migracje, emigracja, imigracja, dzieci ulicy, bieda i ubóstwo.

9. Pomoc humanitarna

Metody dydaktyczne:

pokaz, opis, wykład konwersatoryjny i problemowy, metoda problemowa, studium przypadku

METODY STOSOWANE W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

metody rozwijające refleksyjne myślenie

metody służące prezentacji treści

metody wymiany i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

-dyskusja ogólna, omówienie wyznaczonych lektur,

aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusji ogólnej, przygotowanie do zajęć poprzez zapoznanie się z zalecaną lekturą,

krótka analiza wybranego problemu i jej prezentacja podczas zajęć oraz przesłanie formy pisemnej do wykładowcy

przygotowanie pisemnej analizy opowiadania lub wiersza,

Nauczanie zdalne:

Analiza wyznaczonych lektur, aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusji ogólnej, przygotowanie do zajęć poprzez zapoznanie się z zalecaną lekturą,

opracowania krótkiej analizy wybranego problemu i jej prezentacja podczas zajęć oraz przesłanie wersji pisemnej do wykładowcy.

przygotowanie pisemnej analizy opowiadania lub wiersza,

terminy zajęć w semestrze letnim 2020-2021

Wszystkie czwartki od 25 marca do 27 maja, godz. 13.15-14.00

Ponadto:

4.III – godz. 9. 45- 11.15

18.III– godz. 9. 45- 11.15

1.IV– godz. 9. 45- 11.15

5.IV– godz. 9. 45- 11.15

29.IV– godz. 9. 45- 11.15

13.V– godz. 9. 45- 11.15

27.V. – godz. 9. 45- 11.15

10.VI – godz. 9. 45- 11.15

Uwagi:

III rok, etnologia-antropologia kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.