Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe 2751-SM-S1-3-OM
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Organizacje międzynarodowe 2751-SM-S1-3-OM
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Rezmer
Literatura:

I. Podstawowa:

1) Materiały źródłowe:

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 377 (V) "Uniting for Peace" z 1950 r.

2) Opracowania:

The International Court of Justice: Handbook, The Hague 2013, dostępne na: https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf.

Portal ONZ: https://www.un.org/en/about-un/index.html.

Portal Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are.

II. Uzupełniająca:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2015.

J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000.

S. Sengupta, What Is the United Nations? Its History, Its Goals and Its Relevance, New York Times, 24.09.2019, dostępne na: https://www.nytimes.com/2019/09/24/world/americas/what-is-the-united-nations.html,

United Nations Handbook 2017-18, Wellington 2017, dostępne na: https://www.mfat.govt.nz/assets/Peace-and-Security/United_Nations_Handbook_2017_18.pdf.

Wielka encyklopedia prawa, t. IV: Prawo międzynarodowe publiczne, red. J. Symonides, Warszawa 2014.

Zakres tematów:

Konwersatorium poświęcone jest następującym zagadnieniom:

1. Geneza ONZ;

2. Charakterystyka Karty NZ i Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (charakter prawny, relacja Karty i Statutu, szczególna pozycja norm Karty, poprawki i rewizja, teksty autentyczne);

2. Cele i zasady ONZ;

3. Członkostwo w ONZ (nabycie i utrata członkostwa pełnego, obserwatorzy, zawieszenie w prawach członka, historyczny rozwój członkostwa);

4. Skład, tryb pracy, zasady głosowania, funkcje i kompetencje organów głównych ONZ (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo-Społeczna, Rada Powiernicza, Sekretarz Generalny i Sekretariat, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości);

5. Wybrane organy pomocnicze działające w strukturze ONZ (komitety główne Zgromadzenia Ogólnego, Rada Praw Człowieka, Wojskowy Komitet Sztabowy, trybunały karne ad hoc, komisje regionalne Rady Gospodarczo-Społecznej);

6. Reforma ONZ;

7. Międzynarodowe organizacje pozarządowe: pojęcie, cechy, rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Analiza wybranych organizacji pozarządowych.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa, wykład konwersatoryjny

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne (pytania otwarte); ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

Uwagi:

Dr J. Rezmer - gr. 1 - SM - 3 rok - I st - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.