Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki Europy (w tym polskiej) i Ameryki Północnej od końca XVIII w. do 1945 r. 1402-HSzEiA-3Zka-S1
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia sztuki Europy (w tym polskiej) i Ameryki Północnej od końca XVIII w. do 1945 r. 1402-HSzEiA-3Zka-S1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 10:15 - 11:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Grąbczewski, Joanna Kucharzewska
Literatura:

Wybrana literatura (architektura):

1. Banham R., Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w pierwszym wieku maszyny, Warszawa 1979

2. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

3. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

4. Czyżewski A., Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Warszawa 2009

5. Dzieje architektury w Polsce, wyd. Kluszczyński, (b.r.w).

6. Erich Mendelsohn. Dynamika i funkcja, pod red. R.Stephan, Wrocław 2001

7. Francastel P., Sztuka a technika w XIX i XX wieku, Warszawa 1966

8. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975

9. Harbison R., Zbudowane, niezbudowane i nie do zbudowania. W poszukiwaniu znaczenia architektonicznego, Warszawa 2001

10. Gutowski M., Gutowski B., Architektura secesyjna Galicji, Warszawa 2001

11. Jaroszewski T.S., Architektura doby Oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocław 1971.

12. Jaroszewski T.S., Od klasycyzmu do nowoczesności O architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, Warszawa 1996

13. Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987

14. Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996

15. Kotula A., Krakowski P., Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1981

16. Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, Warszawa 1991

17. Kucharzewska J., Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, Warszawa 2004.

18. Lorentz S., Rottermund A., Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984

19. Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989

20. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988

21. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

22. Olszewski A.K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988.

23. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979

24. Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

25. Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1978

26. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

27. Stefański K., Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005.

28. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987

29. Supińska-Polit E., Dom Arts&Crafts. Geneza i idea, Warszawa 2004

30. Walis M., Secesja, Warszawa 1984

31. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001.

32. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009

33. Zachwatowicz J., Architektura polska, Warszawa 1986

Zakres tematów:

Ćwiczenia - część ARCHITEKTURA

Przedmiotem zajęć będą najważniejsze zagadnienia i tendencje dotyczące architektury od połowy XVIII wieku do 1945 roku. Zaprezentowane zostaną wiodące kierunki, sylwetki architektów oraz ich dzieła na tle zachodzących przemian społecznych.

Omawiane będą - w układzie chronologicznym - najważniejsze zjawiska, osadzone na tle zmiennych uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturowych oraz podkreślane będą czynniki ideowe i funkcjonalne, decydujące o wyborze form architektonicznych, technik budowlanych i zdobniczych. Uwzględnione są budynki o różnych funkcjach (mieszkalne, sakralne, muzealne, municypalne).

Zajęcia podzielono na kilka bloków tematycznych:

1. klasycyzm (6 godz.)

którego podstawą stał się nurt oświeceniowy, badania historyczne i archeologiczne.

- recepcja wzorów antycznych w oparciu o twórczość W.Kenta, J.Soane`a, R.Smirka, J.Nasha, J.A.Gabriela, J.G.Soufflota i in.

- niezrealizowane projekty francuskich rewolucjonistów (E.L.Boullee i C.N.Ledoux)

- polska architektura doby stanisławowskiej i dzieła dojrzałego klasycyzmu

2. historyzm (8 godz.),

- podstawy architektury historyzmu;

- odmiany neogotyku

- historyzm dojrzały (Parlament w Londynie, Reichstag w Berlinie, Opera w Paryżu itd.).

- historyzm na terenie Polski pod zaborami

- przebudowa Paryża i percepcja stylu haussmannowskiego w innych miastach europejskich

- zabudowa czynszowa

3. architektura doby rewolucji przemysłowej (4 godz.)

4. secesja w różnych krajach Europy (4 godz.)

5. styl zakopiański (2 godz.)

6. architektura amerykańska – od szkoły chicagowskiej do art deco (2 godz.);

7. awangarda architektoniczna okresu 20-lecia międzywojennego (4 godz.).

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia - część ARCHITEKTURA

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład konwersatoryjny

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- referaty z prezentacją oraz dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (część ARCHITEKTURA):

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach

- Przygotowanie referatu na wybrany temat

- zaliczenie testu ze znajomości dzieł i projektantów omawianych na zajęciach

Przewidywana punktacja testu z architektury:

ndst – od 44 pkt

dst- 45-54 pkt

dst plus- 55-64 pkt

db- 65-74 pkt

db plus- 75-84 pkt

bdb- 85-90 pkt

Uwagi:

krytyka artystyczna s1, III rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.