Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego 1402-PKiR-3Z-SJ
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego 1402-PKiR-3Z-SJ
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 8:00 - 11:00
sala 102 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:45
sala 108 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-02 08:00 : 11:00 sala 102 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii
2020-12-02 11:30 : 13:45 sala 108 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii
2020-12-09 08:00 : 11:00 sala 102 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii
2020-12-09 11:30 : 13:45 sala 108 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii
2020-12-16 08:00 : 11:00 sala 102 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Teresa Łękawa-Wysłouch, Patrycja Mindykowska
Literatura:

Jak w sekcjach nadrzędnych, a ponadto literatura przedmiotu, dotycząca wybranych do konserwacji-restauracji obrazów:

- Andrzej Rzempołuch: „Późnorenesansowy Ołtarz z Bartoszyc. Epizod Niderandyzmy w Prusach Książęcych” Wydawnictwo

"Cymelia" 2004. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie [ONLINE];

- Katarzyna Cieślak., Luterańska sztuka kościelna w Gdańsku (1540-1794) [w:] ILUK J., MARIAŃSKA D., (red.) Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, Gdańsk – Koszalin 1997;

- Katarzyna Cieślak, Sztuka reformacji 1557-1793, [w:] GRZYBKOWSKA T. (red.) Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do

końca XVIII wieku, Gdańsk 1997;

Katarzyna Cieślak, Kościół-cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII

w.), Gdańsk 1992 ;

- M. Wisłocki, Sztuka protestancka na Pomorzu 1535 – 1684, Szczecin 2005;

- P. Birecki, Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej ćwierci XVIII wieku, Warszawa 2007;

- ks. Stanisław Józef Kłossowski, Cuda y łaski za przyczyną y wzywaniem ... Józefa Świętego przy obrazie tegoż Świętego patryarchy w

Kollegiacie kaliskiey ... uczynione..., Kalisz 1788;

Zakres tematów:

Studenci pod kierunkiem prowadzących wykonują konserwację i restaurację wybranych obiektów oraz dokumentację konserwatorską przebiegu tych prac. W roku akademickim 2018/2019 do tego celu dla 2 grupy wytypowane zostały następujące obiekty:

Portret kobiety, olej na płótnie, XIX w., (wł. prywatna);

Portret epitafijny pastora Jakuba Sahma (1629–1680), olej na płótnie, (wł. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie);

Święta Rodzina, malarz małopolski, olej na płótnie, II poł. XIX w., (wł. Muzeum Okręgowe w Toruniu) ;

Portret młodej kobiety, Georg Majewicz, olej na płycie pilśniowej, XX w. (wł. prywatna);

Martwa natura z anemonami, Georg Majewicz, olej na płótnie, XX w. (wł. prywatna);

Muzykujące anioły (Otwarcie siódmej pieczęci), tempera na desce, ok. 1700, (wł. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie);

Modlący się w Ogrójcu (alegoria Męki Jezusa), tempera na desce, ok. 1700;

w., (wł. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie).

Metody dydaktyczne:

Studenci wykonują praktyczne ćwiczenia na rzeczywistych obiektach zabytkowych, których wybór jest dostosowany do charakteru zajęć, a także badania konserwatorskie i wstępne technologiczne i pod ścisłym nadzorem nauczyciela prowadzącego.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- obserwacji

- studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec każdego z dwóch semestrów cyklu dydaktycznego.

Obecność na zajęciach, umożliwiająca realizację planowanych zadań jest warunkiem niezbędnym uzyskania zaliczenia. Student oceniany jest na podstawie zaangażowania w realizowane prace, jakości i zakresu ich wykonania, umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich, realizacji przyjętego harmonogramu prac. Ważną składową jest również ocena jakości wykonanej dokumentacji prac konserwatorsko-restauratorskich.

Uwagi:

kir sj, III rok, malarstwo i rzeźba polichromowana

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.