Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu konserwacji sztuki nowosczesnej i współczesnej 1402-SDB-HSN-5L-SJ
Semestr letni 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu konserwacji sztuki nowosczesnej i współczesnej 1402-SDB-HSN-5L-SJ
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (w trakcie)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Literatura:

Wybór literatury uzależniony od podjętego tematu. Literatura dotycząca sztuki nowoczesnej, współczesnej i zabytków techniki.

Literatura zgromadzona w bibliotece Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej.

Zbiory artykułów w czasopismach o tematyce konserwatorskiej i materiały pokonferencyjne: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings), dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Zakres tematów:

1/ Problematyka konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej.

2/ Konserwacja zabytkowych zabawek.

3/ Konserwacja scenografii teatralnych.

4/ Wykorzystanie pozamalarskich środków wyrazu we współczesnych dziełach

sztuki.

5/ Gips w procesie konserwacji sztuki współczesnej.

6/ Konserwacja obrazów monochromatycznych.

7/ Konserwacja i restauracja malarskich powierzchni fluorescencyjnych,

8/ Konserwacja zabytków techniki.

9/ Oczyszczanie warstwy malarskiej w obrazach współczesnych.

Metody dydaktyczne:

Seminarium prowadzone jest z wykorzystaniem współczesnych technik multimedialnych. Poszczególne tematy są dyskutowane, omawiane są zagadnienia będące przedmiotem pracy magisterskiej. Studenci przygotowują prezentacje z uzasadnieniem wyboru tematu, przedstawiają założenia pracy, omawiają literaturę przedmiotu. Dyskutowane są tezy, cele pracy i omawiane są metody, cel i zakres badań.

Warunkiem zaliczenia semestru jest wykonanie zaplanowanych badań i sformułowanie wniosków pracy oraz ocena zaawansowania pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest za wykonaną pracę, za jej postępy i zaangażowanie. Oceniana jest również zebrana literatura przedmiotu oraz zakres prac konserwatorskich na obiekcie jeśli jest on elementem ujętym w pracy.

Uwagi:

kir

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.