Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty komparatystyczne [2591-s1KOMP1L-WKO] Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty komparatystyczne [2591-s1KOMP1L-WKO]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Abriszewska, Marzenna Wiśniewska
Literatura:

Część pierwsza (dr hab P. Abriszewska, prof UMK)

Joseph Campbell, "Bohater o tysiącu twarzy".

Christopher Vogler, "Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy".

Wybrane produkcje filmowe. Obowiązkowo "Koralina" Henry'ego Selicka

Część druga (dr Marzenna Wiśniewska)

Wybrane współczesne praktyki teatralne

Wybrane realizacje teatralne (spektakle na żywo i nagrania) staną się podstawą do analizy wybranych praktyk scenicznych charakterystycznych dla różnych nurtów współczesnego teatru. Proponowane zjawiska: czytanie performatywne, przedstawienia site specific, teatr partycypacyjny/ teatr ze społecznością, teatr dla najnajów, pedagogika teatru (udział w warsztatach do spektaklu)

Zakres tematów:

Część pierwsza (dr hab P. Abriszewska, prof UMK)

pierwsze spotkania będą miały charakter teoretyczny: wprowadzą narzędzia metodologiczne związane z koncepcją Campbella.

Pozostałe spotkania będą miały charakter praktyczny, warsztatowy. W trakcie zajęć będziemy dokonywać analizy komparatystycznej wybranych tekstów kultury.

Literatura:

Joseph Campbell, "Bohater o tysiącu twarzy".

Christopher Vogler, "Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy".

Część druga (dr Marzenna Wiśniewska)

Współczesne praktyki teatralne

1. B. Popczyk-Szczęsna, Czytanie dramatu, [w:] Teatrologia na rozdrożach, Katowice 2017, ss. 68-82.

2. M. Chaberski, Doświadczenie (syn)estetyczne, Kraków 2015 (wybrany fragment)

3. J. Kocemba-Żebrowska, Aktywny/bierny. Teatr Forum jako teatr partycypacyjny [w:] „Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy”, nr 34/2017

4. Alicja Morawska-Rubczak, Perormans dla niemowląt, "Teatr" http://www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1690&pnr=71,

strona: https://alicjarubczak.wordpress.com/teatr-dla-najnajmlodszych/

Metody dydaktyczne:

sylabus główny

W razie konieczności pracy zdalnej, zajęcia odbywać się będą na platformie Teams i asynchronicznie w formie zadawanych prac lub innych metod zdalnych zaproponowanych przez prowadzącą.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią dwóch ocen cząstkowych wystawionych przez prowadzące.

Forma zaliczenia:

Część pierwsza (dr hab. P. Abriszewska, prof. UMK): prezentacja samodzielnej analizy wybranego tekstu kultury + ocena pracy na zajęciach. Szczegóły zaliczenia omawiamy na pierwszym spotkaniu. W razie konieczności pracy zdalnej, zajęcia odbywać się będą na platformie Teams i asynchronicznie w formie zadawanych prac.

Część druga (dr Marzenna Wiśniewska): grupowa realizacja czytania performatywnego wybranego wspólnie dramatu + ocena pracy na zajęciach (szczegółowy tryb realizacji zadania zostanie omówiony na pierszym spotkaniu tej części zajęć)

W przypadku nauki zdalnej: Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie (przez pocztę USOS lub, opcjonalnie, platformę e-learningową Moodle) .

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur), wykonywanie na bieżąco zadań i pisanie zadanych prac (w terminie) będą podlegać ocenie.

Uwagi:

I rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)