Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia ziem polskich 1201-AR1-AZP/l-S1
Semestr letni 2020/21
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archeologia ziem polskich 1201-AR1-AZP/l-S1
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (w trakcie)
Laboratorium (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 14:00 - 15:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-13 14:00 : 15:30 sala
2021-04-20 14:00 : 15:30 sala
2021-04-27 14:00 : 15:30 sala
2021-05-04 14:00 : 15:30 sala
2021-05-11 14:00 : 15:30 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patryk Banasiak, Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Literatura:

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998. Rozdziały od X do XVII włącznie

Późny okres lateński i okres rzymski. Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, Wielowiejski J. (red.), Wrocław 1981.

Rodzińska-Nowak Judyta, Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Opera Archaeologiae Jagiellonicae, vol. II, red. P. Kaczanowski, Kraków 2012.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa, 2005.

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, red. J. Hermann, Berlin 1985.

Dowiat J. (red.), Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa, 1985.

Dulinicz M., Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001.

Dworaczyk M. i in. (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2005.

Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Wrocław, 1987.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom 1-2, Wrocław, 1978.

Kurnatowska Z., Słowiańszczyzna południowa, Wrocław 1977.

Leciejewicz L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wodzisław Śląski, 2010.

Leciejewicz L. ,Mały Słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1990.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa.

Sedov V.V., Vostočcnye slovjane i ich sosedi v VI–XIII vv , Archeologija SSSR, Moskva 1982.

Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław, 1961-1996 (wybrane hasła).

Szymański W., Słowianie Wschodni, Wrocław 1973.

Zakres tematów:

Młodszy przedrzymski – okres wędrówek ludów

1. Podstawowe terminologie i typologie stosowane dla materiałów z okresów od młodszego przedrzymskiego po wędrówki ludów

2. Przegląd kultur na ziemiach polskich od II w. p.n.e. do VI w. n.e. – kultury: przeworska, oksywska, wielbarska, jastorfska (grupy nadodrzańska i gubińska), nadłabska (grupy gustowska, lubuska), luboszycka, zachodniobałtyjska

3. Okres wędrówek ludów na ziemiach polskich na tle przemian w Europie

4. Okres wędrówek ludów w Europie – zarys tła historycznego

5. Zmierzch kultury przeworskiej – okres wędrówek ludów

Średniowiecze

1. Przedmioty codziennego użytku wykonane z gliny. Prezentacja i omówienie wytwórczości garncarskiej: technika i technologia produkcji; morfologia i stylistyka (formy naczyń, systematyka wylewów i den, systematyka zdobnictwa, style garncarskie); chronologia; rozpoznawanie podstawowych cech średniowiecznych naczyń ceramicznych; funkcja naczyń; prezentacja i omówienie pozostałych wyrobów z gliny;

2. Wytwórczość metalurgiczna. Prezentacja przedmiotów wykonanych z żelaza i metali kolorowych: ozdób i części stroju, elementów uzbrojenia oraz narzędzi i przedmiotów codziennego użytku; omówienie przewodnich form i typów tych przedmiotów; chronologia;

3.Wytwórczość z kości i poroża. Podstawowe wyroby szklarskie. Obróbka kamienia (prezentacja przedmiotów z kości i poroża; wytwórczość szklarska; prezentacja wyrobów z kamienia; omówienie przewodnich form i typów; chronologia);

4. Zwiedzanie wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu (Ratusz) pt. „Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793”

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca: ćwiczeniowa, laboratoryjna, obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: sprawdzian pisemny, referat.

Kryterium oceniania: obecność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego, referat i prezentacja, aktywne uczestnictwo w zajęciach-dyskusja.

Uwagi:

archeologia, studia I stopnia; dr Ewa Bokiniec, dr Marcin Weinkauf, mgr Patryk Banasiak (współprowadzenie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.