Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca magisterska: Seminarium magisterskie 1800-F4-SD1-SJ
Rok akademicki 2020/21
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca magisterska: Seminarium magisterskie 1800-F4-SD1-SJ
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020/21) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jadwiga Sarwińska
Literatura:

T. Pilch, 1998, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa. Zasady_badan_pedagogicznych_Tadeusz_Pilc.pdf

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław. Microsoft PowerPoint - JAK PISAĆ PRACE MAGISTERSKIE.ppt (polsl.pl)

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa.

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjackie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.

T.Kasperczyk, 2013, Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o kulturze fizyczej, Wyd. Jet, Kraków.

H.Grabowski, 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych, Wyd. Impuls, Kraków.

Zakres tematów:

Seminaria on-line

1. Wybór tematu badań (problemu badawczego).

2. Źródła informacji naukowej.

3. Czytanie literatury, ocena i selekcja materiałów.

4. Pisemne opracowanie problemu badawczego w dostępnym piśmiennictwie.

5. Omówienie i szczegółowa analiza wybranego tematu. Dyskusja.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w kształceniu online

metody ewaluacyjne

- metody oparte na współpracy -

metody rozwijające refleksyjne myślenie -

metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

- metoda seminaryjna,

- dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania 1. Ocena przygotowania i zreferowania wybranego problemu badawczego.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej.

4. Ostateczna ocena według skali od 2 do 5.

Uwagi:

3 grupa dr Jadwiga Sarwińska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.