Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie społeczno-moralne [2403-PE-313-s1] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wychowanie społeczno-moralne [2403-PE-313-s1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30
sala 346
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Violetta Kopińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Uwaga! Literatura obowiązuje tylko w zakresie wyznaczonym tematyką zajęć. Zakres wskazywany przez prowadzącą.

1. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, pod red. A.I. Brzezińskiej

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html?option=com_content&view=category&id=214&Itemid=282&select_item=125_213&select_item_125_213=126_214

2. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 3. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, pod red. A.I. Brzezińskiej

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html?option=com_content&view=category&id=224&Itemid=282&select_item=125_213&select_item_125_213=128_224

3. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 2. Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania, pod red. A. I. Brzezińskiej

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html?option=com_content&view=category&id=215&Itemid=282&select_item=125_213&select_item_125_213=127_215

lub

4. Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2003,;

lub

5. Psychologia rozwoju człowieka pod red. B. Harwas-Napierały, J. Trempały, tom 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000

lub inne dowolnie wybrane przez studentów i studentki publikacje naukowe dotyczące problematyki realizowanej na zajęciach.

Literatura Uzupełniająca:

Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna (red.) (2017). Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kopińska V. (2014), Key Civic Competences: Between Modern and Postmodern Perspectives, “Edukacja Dorosłych”, nr 1(70), s. 49-61.

Solarczyk-Szwec H., Matusiak A., Kopińska V. (2016), Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość. Krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego, „Edukacja Dorosłych” Nr 2, s. 29-44.

Kopińska V., Majchrzak K., Szwech A. (2017), Patriotyzm w edukacji szkolnej. Założenia podstaw programowych kształcenia ogólnego, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Nr 1

Przyborowska B., Kopińska V., Murawska I. (2016), Kompetencje społeczne i obywatelskie na trzecim etapie edukacyjnym – pozór podstawy programowej kształcenia ogólnego, „Przegląd Badań Edukacyjnych” , vol. 23 (2), s. 45-60.

Kopińska V., Solarczyk-Szwec H. (2016), Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego, „Forum Oświatowe” nr 2, s. 11-32;

Kopińska V. (2016), Wartości demokratyczne w szkole. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego, „Rocznik Pedagogiczny”, t.39, s. 55-67.

Kopińska Violetta (2017). Zmiana czy status quo? Krytyczna analiza nowych podstaw programowych do wiedzy o społeczeństwie. Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 25, s. 201-228

Kopińska Violetta (2018). Zmiana polskich podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich : analiza krytyczna.

Parezja, nr 1 (9), s. 132-154

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne; prezentacja sylabusa.

2. Kompetencje społeczne w podstawach programowych kształcenia ogólnego

3 - 8. Wychowanie społeczno-moralne, projektowanie działań, zajęć rozwijających kompetencje społeczne i moralne dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach rozwojowych

W ramach zajęć prowadzony jest zespół na platformie TEAMS, który służy do komunikacji w sprawach związanych z zajęciami, udostępniania materiałów do zajęć, a w przypadku przejścia grupy na tryb zdalny (zgodnie z właściwym zarządzeniem Rektora UMK) realizacji zajęć. Kod do zespołu podawany jest na pierwszych zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Uczenie kooperacyjne, prezentacje, projektowanie zadań/działań wychowawczych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), zaliczenie pięciu prac grupowych, pełnienie co najmniej raz w semestrze roli eksperta/ekspertki oraz sprawozdawcy/sprawozdawczyni

Kryteria oceny:

Prace grupowe - kryterium- zgodność projektowanych zajęć z celem wyznaczonym w zadaniu, stopień wykorzystania wiedzy teoretyczne jw uzasadnieniu do projektowanych zajęć lub w odpowiedziach na dodatkowe pytania skonstruowane do zadania ; przygotowanie ekspertów/ekspertek wyznaczonych w ramach określonego tematu, prawidłowe i terminowe wykonanie zadań przez sprawozdawców i sprawozdawczynie wyznaczone w ramach określonego zadania, stopień wykorzystania uwag formułowanych przez grupę i prowadzącą w korekcie roboczej wersji zadania. Skala ocen 2-5.

Ocena końcowa obejmuje średnią ocen wszystkich (5) prac grupowych (wszystkie prace muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3), przy czym każdy student/studentka może nie uczestniczyć w wykonywaniu jednej pracy grupowej (jeżeli wiąże się to z nieobecnością na zajęciach). Aby uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń każdy student/studentka zobowiązany/a jest pełnić rolę eksperta/ekspertki i sprawozdawcy/sprawozdawczyni przynajmniej raz w semestrze.

Uwagi:

III rok pedagogika I stopnia, stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)