Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [2403-PE-320-L-s1] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [2403-PE-320-L-s1]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 349
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Borowska-Beszta
Literatura:

1. Banks M. (2009) Materiały wizualne w badaniach jakościowych. PWN

2. Becker H. (2013) Warsztat pisarski badacza. PWN, Warszawa

3. Borowska-Beszta B. (2005) Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) - szkice metodologiczne. Impuls, Kraków.

4. Kubinowski D. (2011) Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. UMCS, Lublin

5. Jemielnik, D. (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie Tom 1 i 2.

6. Flick U. (2010) Projektowanie badania jakościowego. PWN, Warszawa

7. Flick. U. (2011) Jakość w badaniu jakościowym. PWN, Warszawa.

8. Angrosino M. (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. PWN, Warszawa

9. Rapley T. (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. PWN, Warszawa

10. Hammersley M. Atkinson P. (1999) Metody badań terenowych. Zysk-ska, Poznań

11. Kvale, S. (2010) Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa

12. Nowotniak, J. (2012) Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej. Impuls, Kraków

13. Gibbs, G. (2011) Analizowanie danych jakościowych. PWN, Warszawa

14. Yin, R. (2015) Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Wyd. Naukowe UJ, Kraków.

15. Creswell J. (2013) Projektowanie badań naukowych Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków

16. Denzin, N. Lincoln Y. (2009) Metody badań jakościowych Tom 1 i Tom 2. PWN, Warszawa

17. Harasimczuk, J. Cieciuch J. (2012) Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. LiberiLibri, Warszawa.

Zakres tematów:

ZAKRES TEMATÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH SEMINARIUM

Studia nad kulturą, edukacją i niepełnosprawnością

Seminarium obejmuje prowadzenie badań jakościowych w obszarach ujętych jako:

1. Niepełnosprawność w kulturze dominującej i instytucjach kultury (muzeach, galeriach sztuki, teatrach, bibliotekach, parkach nauki i in.) i instytucjach religijnych.

2. Edukacja i wychowanie kulturalne dzieci, młodzieży i dorosłych pełnosprawnych i/lub niepełnosprawnych w instytucjach kultury/religijnych

3. Muzea, galerie sztuki i współnoty religijne jako przestrzenie sakokształcenia dorosłych w różnych fazach życia od wczesnej dorosłości do późnej

5. Osoby z niepełnosprawnością w wirtualnych lub realnych instytucjach kultury lub religijnych

6. Reprezentacje i wizerunki niepełnosprawności w filmie, teatrze, literaturze, sztukach pięknych, sztuce sakralnej i in.

7. Muzea i galerie sztuki oraz wspólnoty religijne, jako miejsca wytchnienia dla osób z różnorodną niepełnosprawnością (wrodzoną lub nabyta w cyklu życia)oraz osób starszych.

RAMY TREŚCI

Seminarium obejmuje ponadto następujące bloki treści:

1. Założenia i realizacja jakościowego projektu badawczego

2. Zasady pisania naukowego w stylu APA

3. Problematyka gromadzenia i analizy danych

4. Pisanie raportu z badań

PROJEKTY I METODY BADAŃ

Podczas seminarium studenci mają możliwość realizacji badań jakościowych:

1. etnograficznych (etnolingwistycznych, netnoetnograficznych, mikroetnograficznych, etnografii wizualnej, etc.)

2. autoetnograficznych, duoetnograficznych

3. fokusowych

4. jakościowych studiów przypadków

5. badań procesualnych, badań cyklu życia

Metody dydaktyczne:

- metoda problemowa

- projektu badawczego

- burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania uwzględnia:

Wykorzystaną bibliografię- 25%

Strukturę pracy (lub danej części pracy lic) -25 %

Merytoryczny poziom prezentowanych treści -25%

Ocenę kompetencji pisemnego prezentowania treści -25 %

Kryteria oceniania końcowego projektów badawczych i pracy lic

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Uwagi:

III rok pedagogika, st. stacj. I stopnia- dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)