Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura światowa [2591-s1KOMP2L-LS] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Literatura światowa [2591-s1KOMP2L-LS]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 112
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Literatura:

Pierwsza część semestru

Paulina Abriszewska

P. Czapliński, Literatura światowa i jej figury, "Teksty Drugie" 2014, nr 4.

Edgar Allan Poe, Wybrane nowele i opowiadania.

Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne.

J. Cortazar, Wybór opowiadań.

J. L. Borges, Fikcje, przeł. A. Sobol-Jurczykowski i s. Zembrzuski, Warszawa 2003.

Haruki Murakami, Wybrane opowiadania.

Lafcadio Hearn, Kwaidan. Opowieści niezwykłe

Druga część semestru: (M. Wołk) - link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5df75f396d5644e29b8ec2cd4451f1c4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=11010c09-14ad-422d-98d7-6dfef1e7bc39&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opracowania (zalecane):

M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.

N. De Lange, Świat żydowski, przeł. M. Stopa, Warszawa 1996.

P. Sadkowski, Proza Piotra Rawicza jako przykład pisarstwa francusko-żydowskiego w świetle (post)kafkowskich koncepcji „literatur mniejszych” i zjawiska „nadświadomości językowej”, [w:] „Literatury mniejsze” Europy romańskiej, red. M. Loba, B. Łuczak, A. Gregori, Poznań 2012.

A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O Zienkiewicz, Warszawa 2000.

M. Wołk, O literaturze żydowskiej w językach nieżydowskich - wprowadzenie, "Archiwum Emigracji" 2014, z. 1-2 (20-21)

Analizowane utwory (omawiane na zajęciach lub proponowane student(k)om do opracowania):

Szalom Asz, Miasteczko (fragm.)

Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności (fragm.)

Artur Sandauer, Zapiski z martwego miasta (fragm.)

Izaak Babel, Armia Konna (wybrane opowiadania)

Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich

Hanna Krall, Taniec na cudzym weselu (fragm.)

Amos Oz, Opowieści o miłości i mroku (fragm.)

Bruno Schulz, wybrane opowiadania

Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu

bracia Quay, Ulica krokodyli (film anim.)

Primo Levi, Czy to jest człowiek (fragm.)

Ida Fink, Skrawek czasu (wybrane opowiadania)

Imre Kertesz, Kadysz za nienarodzone dziecko

Hanna Krall, Sublokatorka (fragm.)

Paul Celan, wybrane wiersze

Nelly Sachs, wybrane wiersze

Clarice Lispector, wybrane opowiadania

Zakres tematów:

I część zajęć

Po wstępie teoretycznym przejdziemy do czytania utworów z różnych literatur z kręgu opowieści niesamowitych, realizmu magicznego etc. Celem zajęć będzie przyjrzenie się kulturowej cyrkulacji motywów, poetyk, inspiracji.

Druga część semestru: Wielojęzyczna literatura żydowska jako literatura światowa

0. Literatura światowa - sposoby rozumienia terminu.

1. Sztetl i jego zagłada:

Szalom Asz, Miasteczko (fragm.); Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności (fragm.); Artu Sandauer, Zapiski z martwego miasta (fragm.); Izaak Babel, wybrane opowiadania; Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich; Hanna Krall, Taniec na cudzym weselu (fragm.); Amos Oz, Opowieści o miłości i mroku (fragm.)

2. Mesjasz, Kabała, Schulz:

Bruno Schulz, wybrane opowiadania; Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu; bracia Quay, Ulica krokodyli (film anim.)

3. Szoa i trauma poholokaustowa:

Primo Levi, Czy to jest człowiek (fragm.); Ida Fink, Skrawek czasu (wybrane opowiadania); Imre Kertesz, Kadysz za nienarodzone dziecko; Hanna Krall, Sublokatorka (fragm.); Paul Celan, wybrane wiersze; Nelly Sachs, wybrane wiersze

4. Bez przynależności:

Clarice Lispector, wybrane opowiadania

Metody dydaktyczne:

Patrz: sylabus główny.

Zajęcia będą się odbywały stacjonarnie lub zdalnie (na platformach MS Teams, Moodle UMK) w zależności od decyzji Rektora.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią dwóch ocen cząstkowych wystawionych przez osoby prowadzące.

Pierwsza część semestru (dr hab. P. Abriszewska, prof. UMK): Ocena pracki zaliczeniowej (forma ustalana w porozumieniu ze studentami: referat, sprawozdanie etc.) + ocena pracy na zajęciach. Szczegóły zaliczenia omawiamy na pierwszym spotkaniu.

Druga część semestru (dr hab. M. Wołk, prof. UMK): zarówno w wypadku nauczania stacjonarnego, jak zdalnego ocenie podlega bieżąca praca na zajęciach (przygotowanie, aktywność, wkład w dyskusje na forum grupy).

W przypadku nauczania zdalnego:

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie konwersatorium na platformie Teams.

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur), wykonywanie na bieżąco zadań (w terminie) będą podlegać ocenie. Szczegóły zaliczenia omawiamy na pierwszym spotkaniu.

Uwagi:

II rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)