Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie [2505-s1FPO3Z-SEM] Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 14

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [2505-s1FPO3Z-SEM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a11539b3a8b61412b843716abc29b3e77%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=812acc2d-6504-4672-8988-4df4815351a2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Literatura:

Literatura jest wskazywana indywidualnie. Jej dobór literatury jest uzależniony od tematu pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Fonetyka współczesnego języka polskiego. Rozbieżności między wymową i pisownią.

2.Zróżnicowanie słowotwórcze współczesnej polszczyzny.

3. Słownictwo różnych stylów polszczyzny - wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki językowej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (w trybie synchronicznym i asynchronicznym) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a11539b3a8b61412b843716abc29b3e77%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=812acc2d-6504-4672-8988-4df4815351a2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324.

Metody podające: wykład konwersatoryjny i problemowy;

Metody poszukujące: projektu, referatu, seminaryjna;

Metody w kształceniu online: wymiany i dyskusji, służące prezentacji treści, ewaluacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie bieżące (kształtujące) i okresowe.

1. Przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w seminarium (systematyczne zaznajamianie się z literaturą przedmiotu i zasadami pisania pracy licencjackiej, udział w dyskusji, redagowanie fragmentów pracy w ustalonych terminach).

2. Zgromadzenie materiału badawczego.

3. Przygotowanie szczegółowego planu pracy.

4. Napisanie pierwszego rozdziału pracy ukazującego problematykę badań w świetle literatury przedmiotu.

Uwagi:

I. Kaproń-Charzyńska - III rok, filologia polska jako obca s1 (Changhun)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)