Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy infobrokeringu [2401-AI-IBR-12-s1] Semestr letni 2021/22
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy infobrokeringu [2401-AI-IBR-12-s1]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala AB 1.11
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cisek S., Januszko-Szakiel A. (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa 2015.

2. Czapnik G., Walczak-Niewiadomska A., Gruszka Z., Bibliotekarz w firmie infobrokerskiej. Potrzeby rynku a oferta edukacyjna w świetle badań, „Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia”, Wrocław 2012, s. 173–180.

3. Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci. III Seminarium z cyklu Infobroker, Warszawa 2007.

4. Frączek R., Infobroker – wyszukiwanie informacji na zamówienie, [w:] Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja, pod red. Z. Żmigrodzkiego, W. Babika, D. Pietruch-Reizes, Warszawa 2006, s. 148–153.

5. Gwadera M., Kwestie etyczne w nauce i praktyce informacyjnej – uczony, bibliotekarz, infobroker, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych, pod red. E. Gondek i D. Pietruch-Reizes, Katowice 2007, s. 262–282.

6. Kowalska M., Wojewódzki T. (red.), INFOBROKERSTWO. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, Gdańsk 2015.

7. Nowak E. P., Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2006, nr 1, s. 51–63.

8. Skórka S., Architekt informacji vs broker informacji – co ich łączy, a co dzieli? [w:] Książka, biblioteka, informacja: między wspólnotą a podziałami, T. 2, pod red. J. Dzieniakowskiej, I. Krasińskiej, M. Olczak-Kardas, Kielce 2011, s. 455–463.

9. Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji. II Seminarium z cyklu Infobroker, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Bekasz B., Warsztaty dla infobrokerów, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2006, nr 4, s. 77.

2. Bienert M., „Broker usług informacyjnych” – portret zawodu bibliotekarza, tł. M. Koszutska, „Bibliotekarz” 2011, nr 6, s. 16-18.

3. Boruszewski J., Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie, „Lingua ac Communitas” 2012, vol. 22, s. 241-250.

4. Cisek S., Broker informacji – istota zawodu [online] [dostęp 30 września 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/archive/00012296/01/Cisek_broker_informacji _istota.pdf

5. Drzewiecki M., Brokerzy informacji, „Poradnik Bibliotekarza” 2000, nr 10, s. 7–9.

6. Fiałkowski K. R., Broker informacji – definicja misji, [w:] Informacja w sieci: problemy, metody, technologie, pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro, W. Daszewskiego, Warszawa 2006, s. 29–34.

7. Frączyk J., Hoły J., Zasoby serwisu stowarzyszenia Association of Independent Information Professionals (AIIP), przydatne w pracy infobrokera, „Ibinacja” 2008, nr 10, s. 17–18.

8. Grala B., Kozakiewicz W., Infobrokering, wyszukiwanie w Deep Web – nowa rola pracownika naukowej informacji medycznej, „Forum Bibliotek Medycznych” 2008, nr 2, s. 52–57.

9. Gruszka Z., Broker informacji – alternatywa dla absolwentów bibliotekoznawstwa, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, nr 11, s. 12–14.

10. Gryguc E., Profesjonalista w świecie informacji, „Gazeta IT” [online] 2003, nr 6(14) [dostęp 30 września 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://gazeta-it.pl/pl/internet/5413.

11. Hebda P., Madejski J., Broker informacji, [w:] Zawód z pasją. Co robić? Kim być? Bielsko-Biała 2004, s. 560–564.

12. Infobroker – informacje z Sieci. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji. Seminarium z cyklu Infobroker, Warszawa 2006.

13. Iwańczuk M., Kim jest broker informacji?, „Ibinacja” 2006, nr 4, s. 7–8.

14. Jadczak U., Bibliotekarz, niekomercyjny broker informacji?, „Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej” 2008, nr 1, s. 85–92.

15. Januszko-Szakiel A., Brokering informacyjny jako istotne ogniwo biznesu w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu, pod red. D. Fatuły, Kraków 2009, s. 5–41.

16. Jaskowska B., Infobrokering w cyfrowym obiegu informacji naukowej. , [w:] Infrastruktura informatyczna nauki. Organizacja pracy naukowej w środowisku cyfrowym, Warszawa 2011, s. 23–65.

17. Kamińska M. H., Infobrokerstwo w Polsce, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 1, s. 13–26.

18. Kamińska M. H., Kształcenie infobrokerów w Polsce, „Biuletyn EBIB” [online] 2008, nr 4(95) [dostęp 31 grudnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/95/ a.php?kaminska.

19. Kowalska M., Kształcenie infobrokerów w Toruniu, „Folia Toruniensia” 2011, t. 11, s. 125–134.

20. Kraska M., Infobrokerstwo, [w:] Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2006, pod red. M. Kraski, Poznań 2007, s. 280–281.

21. Król A., Broker informacji – powstawanie nowego zawodu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2004, nr 1(159), s. 63–76.

22. Krzak A., Jeśli nie biblioteka, to co? Przyszłość zawodu bibliotekarza i pracownika informacji w oczach studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Biuletyn EBIB” [online] 2007, nr 87 [dostęp 31 grudnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/87/a.php?krzak.

23. Niewęgłowski A., Broker informacji – nowy zawód na rynku usług w Polsce, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług/Uniwersytet Szczeciński” 2008, nr 24, s. 267–272.

24. Nizioł K., Jak zostać infobrokerem? Analiza wybranych studiów, szkoleń, kursów i warsztatów w Polsce, „Ibinacja” 2008, nr 10, s. 12–13.

25. Nowak E. P., Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2006, nr 1, s. 51–63.

26. Osiecka J., Broker informacji a bibliotekarz, „Ibinacja” 2008, nr 10, s. 10–11.

27. Paszek A., Bibliotekarz, bibliotekoznawca, specjalista informacji naukowej – na marginesie klasyfikacji zawodów, Cz. 1: „Bibliotekarz” 2004, nr 6, s. 8–11; Cz. 2: Tamże, nr 7, s. 22–28.

28. Poniedziałek Marek: Broker informacji, zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości?, [w:] Innowacyjność organizacyjna i zawodowa w bibliotekach. Materiały z konferencji bibliotekarzy województwa lubuskiego: „Organizacja i zarządzanie biblioteką”, Kalsk 21-22 września 2004 r., [red. E. Mielczarek], Zielona Góra 2005, s. 55–64.

29. Skórka S., Architekt informacji vs broker informacji – co ich łączy, a co dzieli? [w:] Książka, biblioteka, informacja: między wspólnotą a podziałami, T. 2, pod red. J. Dzieniakowskiej, I. Krasińskiej, M. Olczak-Kardas, Kielce 2011, s. 455–463.

30. Szczepańska B., Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości?, „Biuletyn EBIB” [online] 2002, nr 11(40) [dostęp 30 września 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php.

31. Szelejewska E., Dembiński M., Edukacyjna misja bibliotekarza brokertutora w społeczeństwie informacyjnym w kontekście komunikacji interpersonalnej. Próba zarysu zawodu: bibliotekarz brokertutor, [w:] Czy polska szkoła ceni dobrą rozmowę? Komunikacja interpersonalna w edukacji, red. nauk. W. Heller, Poznań – Kalisz 2011, s. 133–147.

32. Tafiłowski P., Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2009, nr 2, s. 29–36.

33. Wojciechowski J., Broker informacji, [w:] Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010, s. 74–75.

34. Wojewódzki T., Infobrokerstwo – jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej, [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. G. Bliźniuk, J. S. Nowak, Katowice 2005, s. 161–172.

35. Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji, [w:] Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji, red. L. W. Zacher, Warszawa 2007, s. 34–52.

Zakres tematów:

1. Maklerstwo informacyjne i infobroking jako odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku

2. Infobroker – definicja misji, warunki sine qua non

3. Umiejętności i predyspozycje infobrokera

4. Kształcenie infobrokerów w Polsce i na świecie

5. Stowarzyszenia infobrokerów

6. Firmy infobrokerskie

7. Zlecenia infobrokerskie

8. Badania produktów i usług

9. Monitoring mediów

10. Zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

– opis,

– opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczeniowa,

– projektu,

– referatu,

– studium przypadku,

– benchmarking,

– SWOT.

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

– ewaluacyjna,

– odnoszące się do autentycznych i fikcyjnych sytuacji,

– służące prezentacji treści.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- wykonanie wszystkich zadań i kwerend

- pozytywnie zaliczony test końcowy

Zadania e-learningowe oceniane są w skali punktowej i przeliczane na oceny:

100-95 pkt: 5

94-85 pkt: 4,5

84-75 pkt: 4

74-65 pkt: 3,5

64-55 pkt: 3

54-0 pkt: 2

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się:

- 70% średniej ocen ze wszystkich wykonanych zadań (10 zadań)

- pozytywne zaliczenie testu z prawa

- 30% oceny za test końcowy

Uwagi:

Architektura informacji, I rok s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)